Byggmakker og Onninen samles i ett selskap – merkevarene består

Målet med samlingen er at fagfolkene skal få mer tid til kundene og bruke mindre tid på administrasjon og interne prosesser. Navnet på det nye selskapet blir Kesko AS – som sitt finske eierselskap. Byggmakker og Onninen vil fortsatt bestå som selvstendige merkevarer.

¬– Byggmakker og Onninen har hatt en fantastisk utvikling de siste to årene. Nå slår vi sammen selskapene for å ta de neste stegene sammen på en enda bedre måte. Vi tror vi kan få til en «1+1 blir 3»-effekt der mer effektiv drift vil gjøre at kundene får bedre tjenester, sier administrerende direktør i Kesko Norge, Hilde Kristoffersen.

Kesko kjøpte Byggmakker i 2005 og utvidet porteføljen innen byggevare med kjøpet av Carlsen Fritzøe i 2020. Elektrogrossisten Onninen ble kjøpt i 2016. Det finske konsernets virksomhet i Norge består i dag av Byggmakker med 89 byggevarehus, Onninen med grossistvirksomhet og 18 utsalg, samt Elfag-kjeden med 110 medlemsbedrifter.

– Vi gjør dette grepet for å forenkle hverdagen både til kundene og fagfolkene våre. Det skal være enkelt og effektivt å være kunde hos oss. Dette blir felles for våre tre kundekonsepter Byggmakker, Onninen og Elfag, som ellers vil fremstå med ulikt innhold. Merkevarene vil bestå, og vi vil i de neste årene investere i å bygge dem videre. Raymond Gabrielsen vil fortsette som leder av Byggmakker, mens Jørn-Are Bergh styrer skuta videre for Onninen, sier Kristoffersen.

Ambisjoner om videre vekst

– Vi er hele tiden på jakt etter spennende oppkjøpskandidater. Skal vi lykkes med å integrere nye virksomheter må vi ha en solid plattform i bunn, og det får vi nå, fortsetter Kristoffersen.

Målet med sammenslåingen er å oppnå én felles kultur, felles arbeidsprosesser og felles grunnsystemer. Kristoffersen trekker også frem at det vil bli enklere å etablere felles løsninger for kunder som handler både hos Onninen og Byggmakker.

– Som et samlet selskap ser jeg store muligheter for at elektrokompetansen i Onninen og Elfag kan spille en enda større rolle innen bygg. På flere områder kan vi med vår «dobbelte» kompetanse bidra til å gjøre prosjektene til våre kunder mer effektive.

Kristoffersen legger vekt på at den nye organiseringen vil føre til at medarbeiderne bruker mindre tid på interne prosesser, og frigjør mer tid til kundene.

– Vi har allerede kommet langt i å tenke som ett selskap. Når vi til våren samler oss formelt, skal vi jobbe videre med felles løsninger for logistikk, kundeoppfølging og forenkle oss internt – samtidig som vi skal bygge videre på to av bransjens sterkeste merkevarer avslutter Kristoffersen.