Lysstyring fra Micro Matic

Godt lys er viktig. Det skaper trivsel og velvære, og påvirker effektiviteten. Lys skal ikke stå på i rom som ikke er i bruk, det er sløsing med energi. Ved å montere bevegelsesmeldere i eksisterende elektriske anlegg kan man spare mye.

Utnytt dagslyset med sonestyring
Dagslyset er det beste lyset. Derfor er det ikke bare energiøkonomisk å benytte seg av denne lyskilden, men også behagelig. Ved sonestyring deles lokalet inn i soner som kan styres separat. Da vil det være ulike behov for lys, avhengig av hvor langt fra vinduene sonen er. Sonen nærmest vinduene trenger minst kunstig belysning og sonen lengst vekk trenger mest. Med sonestyring kan man velge mellom 0 eller 100 % lys eller 0 til 100 % lys (dimming). Løsninger som inkluderer dimming vil gi en myk overgang mellom sonene.

Trådløs styring av lyset
Micro Matic leverer flere alternative systemer, bygget på ulik teknologi. Et alternativ er et trådløst system. En slik løsning er enkel å montere i eksisterende anlegg og inneholder en mottaker, en eller flere bevegelsesmeldere og eventuelt en bryter. Signalene mellom bevegelsesmelder, bryter og mottaker sendes trådløst.