Selskapet

Onninen er en del av den finske K-gruppen, Kesko. K-Group building and technical trade har virksomhet i åtte land: Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Hviterussland.

I Norge eier Kesko også Byggmakker. Leder for Kesko Norge BTT er Hilde Kristoffersen. COO/Direktør i Onninen, Jørn-Are Bergh, er en del av Kesko sin ledergruppe i Norge.

Ledelsen i Onninen Norge:

COO/ Direktør
Jørn-Are Bergh
Mobil: +47 913 36 834
E-mail: jorn-are.bergh@onninen.com

Regionsdirektør øst
Steinar Rudseter
Mobil: +47 902 97 042
E-mail: steinar.rudseter@onninen.com

Regionsdirektør vest
Atle Damm
Mobil: +47 913 71 102
E-mail: atle.damm@onninen.com

Regionsdirektør nord
Ivar Barstad
Mobil: +47 900 93 555
E-mail: ivar.barstad@onninen.com

Direktør KAM
Per Gunnar Solheim
Mobil: +47 905 55 591
E-mail: per.gunnar.solheim@onninen.com

Kommunikasjon
Giert O. Flock
Mobil: +47 971 39 650
E-mail: giert.flock@onninen.com

Direktør Kategori og Supply Chain
Bård Løkke
Mobil: +47 911 86 257
E-mail: bard.lokke@onninen.com

Direktør Finans
Espen Ingvoldstad
Mobil: +47 900 99 292
E-mail: espen.ingvoldstad@onninen.com

Direktør HR og OU
Giert O. Flock
Mobil: +47 971 39 650
E-mail: giert.flock@onninen.com

IT
Raymond Gabrielsen
Mobil: +47 958 66 199
E-mail: raymond.gabrielsen@byggmakker.no

Salgssjef SMB/FM og Leder Kundeservice
Cathrine Ditleff
Mobil: +47 922 40 169
E-mail: cathrine.ditleff@onninen.com

Visjon

Det skal være enklest og mest effektivt å være kunde hos oss

Kundene skal tenke på oss som den fremste og beste i vår bransje. Dette er felles for våre tre kundekonsepter Byggmakker, Onninen og Elfag, som ellers kan fremstå med ulikt innhold. I Norge gjør vi strategiske og operative tiltak for å øke kvaliteten på alt vi gjør, og sikrer konkurransekraft ved sterkt kundefokus og kontinuerlige tiltak for å oppnå lønnsomhetsforbedringer. En forutsetning for å oppnå ønsket om å være førstevalget er at handelen foregår problemfritt og sømløst, og at det gjøres på en effektiviserende måte for proffkundene. Vår felles visjon i Norge er derfor at det skal være enklest og mest effektivt å være kunde hos oss.

Misjon

Kundefokus og kvalitet – i alt vi gjør

Kundefokus og kvalitet blir stadig viktigere bærebjelker, og derfor ligger disse begrepene til grunn for alt vi gjør- Vår strategi har siden 2015 tatt sikte på lønnsom vekst gjennom tydeligere fokusområder og endringsarbeid. Færre, tydelige fokusområder muliggjør større kapitalavkastning, og muligheter for å høyne kvaliteten i det vi foretar oss, og de raske endringene i markedet gir oss mange muligheter. Våre virksomheter er sterke og har det beste potensialet for langsiktig, ansvarlig utvikling. Vår misjon er derfor å opptre bærekraftig og ansvarlig overfor alle våre interne og eksterne interesser og interessenter. Vi bruker vår kvalitet og kundeorientering for å skille oss fra konkurrentene.