Onninen AS og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok nylig en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «åpenhetsloven». Åpenhetsloven trer i kraft i Norge fra 1. juli 2022.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette. Du kan lese mer om hva loven omfatter på Etisk Handel Norge sine hjemmesider.

Hvordan vil Onninen AS følge opp Åpenhetsloven

Som følge av Åpenhetsloven forsterker Kesko Norge egen innsats.
Onninen vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Status per 1. juli 2022

Den første desember 2021 ansatte Onninen egen bærekraftsansvarlig som leder arbeidet med oppfølging av Åpenhetsloven.

Kesko Norge har etablert en intern arbeidsgruppe som arbeider med oppfølging av Åpenhetsloven på tvers av Byggmakker og Onninen.

Første fase i arbeidet er gjennomført, som innebærer policy utvikling knyttet til etisk handel for Onninen og oppdaterte retningslinjer rettet mot våre leverandører.

Alle våre leverandørkontrakter krever at en leverandør forplikter seg til å følge Åpenhetsloven.

Våre kategoriteam har startet med kartlegging av deler av vår leverandørkjede. Arbeidet pågår og i løpet av høsten 2022 vil vi informere nærmere om resultatene.

Kesko Group har etablert rutiner for etisk handel i tråd med Åpenhetsloven
Kesko Group har i flere år hatt en etablert policy og rutiner for hvordan Kesko Group skal begrense negativ påvirkning i egen leverandørkjede. Disse rutinene gjelder også for innkjøp til Onninen AS når innkjøp skjer i regi av Kesko Group.

Aktsomhetsvurderinger, åpenhet knyttet til arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er fulgt opp i flere år. Status rundt dette kan man lese om i Kesko Group bærekraftsrapport for 2021 på side 24 - 29 her i denne pdf-en: https://www.kesko.fi/globalassets/03-sijoittaja/raporttikeskus/2022/q1/kesko_annual_report_2021_sustainability.pdf

Implementering og gjennomføring av arbeidet er forankret i Kesko Group sitt medlemskap i Amfori. Amfori er en internasjonal forening som arbeider med å fremme etisk handel gjennom aktsomhetsvurderinger. Arbeidsmetodikken knyttet til aktsomhetsvurderinger er i tråd med kravene i Åpenhetsloven.

Kesko Group krever at alle leverandører etterlever prinsippene fremsatt i amfori BSCI Code of Conduct. Et samarbeid med Kesko Group forplikter enhver leverandør til å følge dette. Kesko Norge krever i tillegg at alle våre leverandører følger kravene etter Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven i Norge stiller krav til norske virksomheter. Kesko Norge ønsker å forsterke innsatsen ytterligere og utvide arbeidet og vurdere eventuelle leverandørkjeder som ikke fanges opp via Amorfi BSCI.

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven kan du kontakte oss på følgende e-postadresse:

• apenhetsloven@onninen.com

Mer om amfori.org:
• www.amfori.org
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci;
https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-02-06-country-risk-classification-2020.pdf