Onninen og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse

I henhold til Åpenhetslovens § 5 kan du lese vår redegjørelse om hvordan Onninen har arbeidet med Åpenhetsloven i året 2022. Innholdet er godkjent av ledelse og styret.
Les redegjørelsen her.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette. Du kan lese mer om hva loven omfatter på https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven.

Åpenhetsloven og våre leverandører

På samme måte som Onninen AS stiller krav til egen virksomhet, må vi undersøke hvordan leverandører arbeider med sosial bærekraft i egen verdikjede. For Onninen er det viktig at våre leverandør videreformidler etiske retningslinjer og stiller tilsvarende krav til egne underleverandører/mellomledd i verdikjeden.

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med etisk handel og Åpenhetsloven kan du kontakte oss på e-postadressen under:

apenhetsloven@onninen.com