Prisendringer

Onninen varsler prisendringer i juni og juli

Melding om prisendring 1. Juni og 1. Juli 2022

På bakgrunn av endringer i pris fra våre leverandører, valutakurser, råvarepriser og en generell kostnadsøkning på andre innsatsfaktorer, vil vi justere våre priser fra 1. Juni og Juli 2022. Endringen vil variere mellom de forskjellige leverandørene.

Prisene vil være oppdatert i nettbutikken fra 1. kalenderdag i månedene.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med oppdateringen av nye priser eller tilgang til vår nettbutikk, vennligst ta kontakt med din kundeansvarlige.

Hvis det er andre i din bedrift som trenger denne meldingen er vi takknemlige om du videresender den til dem.

Med vennlig hilsen
Jørn-Are Bergh
Direktør Onninen AS