Prisendringer

Onninen varsler prisendringer fra 1. april 2023

Melding om prisendring 1. april 2023

Vi varsler med dette om endring av våre priser for produkter fra enkelte av kabel leverandørene våre. Leverandørene endrer sine priser på grunn av endrede valutakurser og råvarepriser. Vi ser oss dessverre derfor nødt til å foreta prisjustering med virkning fra samme dato.

Produkter som er sterkt råvareavhengig vil som normalt være gjenstand for månedlig regulering (LME). I tillegg til produkter fra nevnte leverandører, kan andre tilkomme med kort varsel.

Prisene vil være oppdatert i nettbutikken fra 1. april.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med oppdateringen av nye priser eller tilgang til vår nettbutikk, vennligst ta kontakt med din kundeansvarlige.

Hvis det er andre i din bedrift som trenger denne meldingen er vi takknemlige om du videresender den til dem.

Med vennlig hilsen
Jørn-Are Bergh
Direktør Onninen AS