Prisendringer

Onninen varsler prisendringer i april og mai.

Melding om prisendring på kabel gjeldende fra 1. april og 1. mai 2021

Vi varsler med dette om prisendring på kabel 1. april og 1. mai. Leverandørene endrer sine priser på grunn av økte råvarepriser for Cu og Al. Vi ser oss derfor nødt til å foreta prisjustering med virkning fra ovennevnte datoer.

Prisene vil være oppdatert i nettbutikken fra 1. april og 1. mai 2021.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med oppdateringen av nye priser eller tilgang til vår nettbutikk, vennligst ta kontakt med din kundeansvarlige.

Hvis det er andre i din bedrift som trenger denne informasjonen er vi takknemlige om dette videresendes til rette vedkommende.

Med vennlig hilsen

Jørn-Are Bergh
Direktør Onninen AS