Safe arrival without snow

Many customers want a snow-free driveway, entrance or walkway. Here, Nexans and CTM Lyng offer everything you need for fast and reliable defrosting outdoors.

Choose between DEFROST SNOW heating cable for outdoor use and SNOWMAT ready-made heating cable mats from Nexans, combine with snow melt sensor and ground sensor from CTM Lyng - and delight your customers with snow-free access this winter.

Find the product that suits your project, whether it is installation in warm asphalt, in concrete, or under paving stones. Also choose whether it should be installed only in ruts, in a staircase, in sidewalks or larger areas such as an entire driveway or courtyard.

DEFROST SNOW- the perfect cable for ice-free entrances

Snow censor from CTM Lyng

CTM Lyng tilbyr effektiv snøsmeltestyring som sørger for at varmekabelen kun er på når det trengs smelting. Snøsensor eller bakkeføler registrerer overflatetemperatur og fuktighet (snø) på bakken.
Sensoren plasseres mellom varmekabelstrengene.

Styringsenheten har innstillinger for temperatur, føler, maks på-tid, settpunkt fukt, ettervarme, takrennefunksjon og mere.

Sensor and ground sensor from CTM Lyng

SNOWMAT

DEFROST or SNOWMAT

DEFROST SNOW er en komplett toleder varmekabel med integrert skjult skjøt med 10 m kald tilleder. Den er ideel for snøsmelteinstallasjoner i oppkjørsler, parkeringsplasser, trapper, osv. Ved bruk av helautomatisk styring, bør effekten ligge i området 300-400 W/m². DEFROST SNOW er en frilagt varmekabel, og kan installeres innstøpt i betong, i settelag under belegningsstein, eller direkte i varm asfalt med temperatur opp til 160 °C.

Som alternativ kan SNOWMAT® benyttes, som er ideell for rask og kostnadseffektiv installasjon av snøsmelteanlegg i utendørsarealer som oppkjørsler, gårdsplasser etc. SNOWMAT® kommer på ferdige matter (glassfiberforsterket plastnett), med bredde på 0,4 m for hjulspor og 0,8 m for større arealer, og med 10 m kald tilleder. Flateeffekten for SNOWMAT® er 300 W/m², og den kan benyttes under asfalt, betong, heller eller stein.