Optimal brannsikring: Det nyeste innen teknologi og forskrifter

01/31/2024 11:00 PM
Som elektriker spiller du en kritisk rolle i å ivareta brannsikkerheten i norske hjem. Hos Onninen finner du innovative brannsikringsprodukter og ekspertise på forskrifter og regelverk.

Elektrikere og installatører spiller en avgjørende rolle i å sikre bygninger mot brann. Kvalitetsprodukter med oppdatert teknologi er viktig for best mulig brannsikring, men det er også en viktig del av jobben å sikre at elektriske installasjoner oppfyller alle strenge standarder og forskrifter.

Onninen har et omfattende utvalg av kvalitetssikrede produkter som oppfyller alle krav og retningslinjer. Vi bistår også gjerne med veiledning, slik at du kan skape trygge og pålitelige elektriske installasjoner.

Standarder og forskrifter

Norge har strenge standarder og regelverk for brannsikkerhet, og det er essensielt å være oppdatert på forskrifter som NEK 400 og Byggforskriftene.

Alle våre produkter er nøye testet og sertifisert i samsvar med gjeldene standarder.

Trenger du veiledning angående hvilke produkter som passer til ulike formål, samt assistanse med å finne den optimale plasseringen basert på bygningens spesifikasjoner?

Ta gjerne kontakt med din selger, så hjelper vi deg.

Brannalarmkabler fra TECCON

TECCON utvikler, produserer, importerer og leverer elektrikerprodukter av høy kvalitet. Alle deres egne patenter lages i Norge og er utviklet for nordiske forhold. Her plukker vi frem tre brannalarmkabler som bør være høyaktuelle for alle typer bygg.

Mnd-tema Sikkerhet artikkel TECCON 1

Optiske røykvarslere

De nyeste røykvarslerne på markedet i dag er optiske ettersom de fleste boligbranner starter som ulmebrann. Optiske røykvarslere oppdager ulmebrann tidligere enn ioniske røykvarslere som først og fremst reagerer på flammer.

Røykvarslerne i sortimentet vårt er utviklet med den nyeste sensorteknologien for å sikre tidlig varsling ved røyk eller stigende temperatur.

TEK17, som gjelder for boliger bygget etter 1. juli 2011, setter krav til minst én røykvarsler i hver etasje i alle privatboliger.

Det er også satt krav til antall desibel ettersom de fleste dødsbranner skjer om natten.

I tillegg anbefales det å ha røykvarsler på alle lukkede rom, og i rom hvor noen sover.

• Alle nye boliger skal utstyres med røykvarslere eller alarmsystemer som forsynes fra 230V-nettet, og i tillegg ha batterireserve
• Røykvarslere skal ha 230V-drift med batterireserve som minstekrav (NS-EN 14604)
• Må ha lydgiver som er iht. EN-14604 (85 db / 3 m)
• Hvis det er mer enn én detektor, skal de kobles sammen via kabel eller trådløst
• Detektorer skal dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom
• Minst 1 røykvarsler per etasje
• Sirene må gi 65db i soverom/oppholdsrom med lukkede mellomdører
• Detektorer skal installeres i trapperom, kjeller og loft
• FG-godkjente alarmanlegg tilfredsstiller også kravene til røykvarslere tilkoblet strømnettet

Seriekobling av brannvarslere

Seriekobling av røykvarslerne øker brannsikkerheten, og er spesielt viktig i boliger med flere etasjer.

Røykvarslerne i sortimentet vårt er utstyrt med moderne teknologi som gjør det mulig å koble sammen opptil 40 enheter ved kabling, og opptil 20 ved trådløs montering.

NB: De nyeste modellene er ikke alltid kompatible med eldre ioniske røykvarslere.

Ettersom anbefalt levetid på røykvarslere er 10 år, kan det lønne seg å skifte ut alle samtidig i eldre boliger.

Mnd-tema Sikkerhet artikkel Melbye 1

Trådløse røykvarslere fra Melbye

Melbye er en komplett leverandør av produkter for varsling og sikkerhet. Alle deres røykvarslere er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller alle krav i TEK-17.

Komfyrvakt øker brannsikkerheten

Tall fra DSB viser at over halvparten av branner i norske hjem starter på kjøkkenet, og over 40 % av disse starter på komfyren. I 2010 (NEK 400) ble det påbudt med fastmontert komfyrvakt i alle private kjøkken med nytt elektrisk anlegg.

Komfyrvaktene i sortimentet vårt gir ekstra beskyttelse ved å overvåke temperaturen og automatisk slå av komfyren ved deteksjon av unormal varme. Men som med røykvarslere, er det viktig å montere komfyrvakten riktig for at den skal fungere optimalt.

Sensoren som måler temperaturen på platetoppen, må kunne registrere alle fire kokesoner ovenfra for å fungere. Dersom komfyrvakten ikke kan monteres rett på kjøkkenviften, men derimot horisontalt under avtrekksviften, er det viktig at den monteres på en brakett som vinkler den nedover.

Komfyrvakten du skal installere, bør også være FG-godkjent (Forsikringsgodkjent).

Mnd-tema Sikkerhet artikkel CTM-Lyng 1

mKomfy Wally fra CTM Lyng – komfyrvakt med kompakt design

CTM Lyng er en norsk aktør innenfor sikkerhetsteknologi som tilbyr høykvalitetsprodukter og smartteknologi som ivaretar sikkerheten i norske hjem.