Brannalarmkabler fra TECCON

TECCON utvikler, produserer, importerer og leverer elektrikerprodukter av høy kvalitet. Alle deres egne patenter lages i Norge og er utviklet for nordiske forhold. Her plukker vi frem tre brannalarmkabler som bør være høyaktuelle for alle typer bygg.

HF-Coilfix X-Flame S ST 2x1

Korrugerte PP-rør som er fleksible og selvutvidende iht. kravene i europanormer som EN 61386-1 og EN 61386-22. X-Flame halogenfri brann- og funksjonssikker kabel, designet til installasjon i områder hvor funksjonalitet er et krav under brann. Kabelen kan primært brukes ved lysinstallasjons-, brann-, røyk- og varslingsanlegg, samt i automatiserings- og styringssystemer som skal fungere under brann. Kabelen kan brukes i rømningsveier, og er spesielt beregnet for dette samt iht. kravet i normen.

NS3960:2018 avs. 8.3 i anlegg uten sprinkelsystem. I tillegg kan kabelen brukes ved nødlyssystemer iht NEK 400-5-56 2022 avs. 560.9.2. Skjermsikker mot elektromagnetiske forstyrrelser. Kabelen er funksjonssikker i min. 180 minutter.

x-Flame

Coilfix PFLP

Korrugert PP-rør med ferdigtrukket PFLP er en lavspent signalkabel til brannalarmanlegg. Løsningen kan brukes uavskjermet ved innendørs installasjon, og utendørs med avskjerming mot direkte sollys. Skjermkonstruksjon medfører en meget fleksibel avmantling av ytterkappe og skjerm. Oppspolingsform gjør at det ikke er behov for avspolingsverktøy – spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.
Mnd-tema Sikkerhet artikkel TECCON 2 PFLP

Antitwin PVXP 250V Brannalarmkabel

Lavspenningskabel som brukes som signalkabel til brannalarm. Den kan brukes uavskjermet i rør, lukkede kanaler og lignende ved innendørs installasjon, eller utendørs med avskjerming mot direkte sollys. Skjermkonstruksjon medfører en meget fleksibel avmantling av ytterkappe og skjerm. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for avspolingsverktøy – spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.
Mnd-tema Sikkerhet artikkel TECCON 2 PVXP