Kunde og kvalitet i alt vi gjør

Vi skal på en enkel måte løse kundens behov og gjennom dette være en effektiviserende partner.

Våre produkter og tjenester skal fullt ut tilfredsstille samarbeidspartnere og kunders krav og forventninger.

Fornøyde kunder og samarbeidspartnere er det beste bevis på god kvalitet og helt avgjørende for vår lønnsomhet og konkurransekraft.

Vi har en grunnleggende tro på at forebyggende arbeid er mer lønnsomt og motiverende enn å reparere feil. Derfor skal prosessforståelse, helhetstenkning og kontinuerlig forbedring prege vårt miljøarbeid. Jevnlige målinger og vurderinger av prestasjoner skal sikre at vi hele tiden forbedrer oss.

Systematisk styring av kvalitetsarbeidet sikres gjennom et ISO 9001-sertifisert kvalitetsstyringssystem som jevnlig blir underlagt intern oppfølging og ekstern revisjon.

Kvalitetssikringssystemet er samtidig en garanti for at vi følger gjeldende lover og regler ettersom styringssystemet for HMS er en integrert del.

ISO 9001 sertifikat