Lagerhotell

Hvis du ikke har nok lagringsplass kan vi oppbevare varene for deg på DC Berger. For eksempel store kvanta av kabler, føringsveier og armaturer kan være en utfordring å oppbevare selv. Vi sender ut varene når du trenger de, hvis du ikke vil hente de selv.
Your sales representative
Log in to see your sales representative
Trenger du en tjeneste?
Not a webshoper yet?