Lagerhotell

Hvis du ikke har nok lagringsplass kan vi oppbevare varene for deg på DC Berger. For eksempel store kvanta av kabler, føringsveier og armaturer kan være en utfordring å oppbevare selv. Vi sender ut varene når du trenger de, hvis du ikke vil hente de selv.
Din salgsansvarlig
Logg inn for å se hvem som er din salgsansvarlig
Trenger du en tjeneste?
Har du ikke en nettbruker?