Vår historie

Onninen ble startet som en rørleggerbedrift i 1913 av Alfred Onninen i Åbo i Finland. Bedriften utvidet seg til å bli en grossisthandel på 1920-tallet, som etter hvert ble landsdekkende i Finland. I 2013 feiret vi 100 år i bransjen.

Konsernet

På slutten av 60-tallet ble ventilasjonsteknikk lagt til før også el-materiell og industriprodukter ble en del av handelen. På 80-tallet ble det gjort en kraftig satsning på industrisalg og den første Onninen Express-butikken åpnet i Helsinki i 1983.

Mellom 1990 og 2000 ekspanderte Onninen internasjonalt og det ble etablert salgskontorer i Tallin, St. Petersburg, Riga, Vilnius og Warszawa og i Sverige.

I 2016 ble Onninen en del av finske K-Group hvor vi tilhører divisjonen Bygg- og teknisk handel (BTT). Les mer om selskapet vårt her.

Onninen i Norge

Elektro-installatørenes Innkjøpslag (Eilag) ble dannet i 1962, og på midten av 60-tallet ble Eilas dannet som et tilhørende grossistselskap. Med kraftig organisk vekst og flere oppkjøp i grossistmarkedet, ble Eilag og Eifas slått sammen tidlig på 80-tallet og ble en ledende grossist i Norge.

I 1995 etablerte Eilag elektrikerkjeden ELFAG.

Onninen kjøpte Eilag Teknikk AS i 2002 og ble med det en av Nordens ledende grossister.

Onninen kjøpte Elektroskandia i 2023 og styrket dermed sin posisjon i Norge. Elektroskandias historie strekker seg tilbake til 1897 og deres reise er preget av vekst og innovasjon. Samlet blir Onninen og Elektroskandia sterkere i flere kundesegmenter. I det ligger både styrket kompetanse, bredere produktutvalg og større butikknettverk. Endelig fusjonsdato er 06. mai 2024.