Onninen inngår samarbeid med Schneider Electric

30.05.2023 22.00
Onninen styrker sin industrielle satsning gjennom sitt nye samarbeid med Schneider Electric. Gjennom IAD-programmet vil Onninen øke sin kompetanse og forbedre sine løsninger på industriell automasjon.

Digitaliseringen skyter fart, Industri 4.0 er i full blomst, og de mest fremoverlente selskapene velger å alliere seg for å utløse teknologipotensialet fullt ut.

Digitalisering med vekst i blikket

– Det skjer mye i industri-Norge. Industribedrifter trenger å styrke sin konkurranseevne gjennom økt digitalisering og bærekraft. De trenger innovasjon og kompetente partnere. Onninen ønsker - gjennom IAD-alliansen med Schneider Electric - å tilby sine kunder fremtidens automatiseringsløsninger gjennom raskere leveranser, kompetent ekspertsupport og tettere samarbeid med systemintegratorer og maskinbyggere, uttaler Marius Lier, ansvarlig for industrisegmentet i Onninen.

– Vi ser for oss gode muligheter for vekst og tettere samarbeid med Schneider vil føre oss dit. Det vil styrke Onninen på flere felt, men spesielt mot industriell automasjon, noe som komplementerer våre eksisterende aktiviteter og produktutvalg, påpeker han.

Onninens ønske er, gjennom partnerskapet, å opparbeide både kompetanse og erfaring for å håndtere mer avanserte og komplekse industriprosjekter og levere tilpassede, digitale løsninger til sine kunder.

Schneider Electric er på sin side klar for å gi teknisk støtte og opplæring:
– Onninen er en fremoverlent og fremtidsrettet distributørpartner. Som oss i Schneider Electric, er de også opptatt av å forme fremtiden til norsk industri. Sammen tilbyr vi både verdensledende teknologi og lokal kunnskap. Det blir et spennende samarbeid som kan bære frukter i form av god forretning for oss og for våre sluttkunder, sier Yngvar Ødegaard, VP Industriell Automasjon i Schneider Electric Norge.

Schneider Electric IAD-programmet er skapt for å bygge opp og anerkjenne kompetansen til distributørpartnere som virkelig vil ta steget opp mot neste generasjons løsninger for industriautomatisering. De består av tilkoblede produkter og programvare som gir bedre styring på produktiviteten og smartere vedlikehold.

Dette vil kundene oppleve

For Onninen står behovene til maskinbyggere og tavlebyggere innen maritim industri og offshore i sentrum:

– Gjennom dette programmet vil vi gi opplæring og styrke kompetansen til 11 av våre medarbeidere, som kan gi råd om produktvalg, applikasjoner, programvare og beste praksis, sier Atle Damm, senior kategorisjef i Onninen.

– IAD-allianseprogrammet vil også prege vår markedsføring, med spisset fokus på digitalteknologi. Våre kunder vil få mer relevant og kompetansehevende innhold. Vårt hovedfokus rettes på produktgrupper og løsninger som øker kundenes bærekraft gjennom samspill av produkter og systemer. Og med bærekraft mener vi en mer effektiv drift hvor man oppnår mer med mindre bruk av ressurser og energi. Produktområder som PLS-er, frekvensomformere, effektbrytere, energimålere vil prioriteres. Men generelt vil vi satse på en mer helhetlig tilnærming til faget gjennom leveransen av totale løsninger, avslutter Atle Damm.

Kontaktpersoner:

Marius Lier, salgsdirektør industri og samferdsel, Onninen
marius.lier@onninen.com
Tlf.: +47 92694937

Yngvar Ødegaard, salgsdirektør industriautomasjon, Schneider Electric
Yngvar.odegard@se.com
Tlf.: +47 99527128