Informasjon angående Easee-situasjonen

16.06.2023 12.00
Elsäkerhetsverket i Sverige vedtok i mars i år omsetningsforbud av Easee Home og Easee Charge. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge (Nkom) har etter egne undersøkelser besluttet å ikke protestere mot denne beslutningen da det fremdeles finnes flere vesentlige mangler i dokumentasjonen fra selskapet. Easee har klaget på det svenske vedtaket og utfallet av forvaltningsdomstolens behandling av klagen vil være førende for videre salg av de aktuelle produktene i EØS området.

På grunn av den pågående prosessen i Sverige kommer ikke Nkom med pålegg overfor Easee i Norge før saken er endelig avgjort. Det er følgelig ikke innført salgsstopp i Norge på det nåværende tidspunkt. Onninen og Elektroskandia har derfor valgt å opprettholde salg av produktene i tråd med Nkoms uttalelser, men ber kundene være oppmerksomme på situasjonen. Vi følger utviklingen nøye og vil naturligvis gjøre eventuelle nødvendige endringer dersom situasjonen endrer seg. For oppdatert informasjon henviser vi til Nkoms nettsider.

Det er også viktig å merke seg at det ikke er kommet noen begrensinger knyttet til bruk av laderne. Det vil si at installerte ladere fortsatt kan benyttes som vanlig. For oppdatert informasjon rundt bruk av laderne henviser vi til DSBs nettsider.

Onninen og Elektroskandia er i tett dialog med Easee for å avklare konsekvensene av situasjonen og ivareta våre kunders interesser på best mulig måte.