Kurs – Onninenskolen

Kurs, videreutvikling og kompetanseheving er en god investering både for bedriften og medarbeiderne. Hos Onninenskolen finner du kurs, webinarer og nettkurs innen en rekke felter.

I tillegg til kurstilbud på faste tidspunkt, kan vi arrangere kurs internt for bedriften dersom det er nok deltakere. Det kan i mange tilfeller være enklere enn å tilpasse driften til allerede oppsatte datoer.

KLASSEROMSKURS
Vi tilbyr kurs i bla. FSE m/førstehjelp, FSE m/førstehjelp for Instruert Personell og NEK 400:2022 Nyheter.

Myndighetene krever at FSE skal gjennomgås med maksimum 12 måneders mellomrom, for alle som arbeider med elektrisitet.

FSE MED FØRSTEHJELP
Kurset tar for seg sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg. Vi tilbyr også kun FSE eller kun Førstehjelpskurs. Målgruppe for kursene er montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere.

ELEKTROINSTALLASJON AV SOLCELLER
Kurset tar for seg markedsutsikter, det grønne skifte, reguleringer, solcelleteknikk, invertere, montering, prosjektering, idriftsettelse, samt en liten kikk inn i fremtiden på nye oppgaver for elektrikerne.

VARMEARBEIDER
Alle som jobber med varmearbeider er pålagt å sørge for at arbeidet utføres på en forsvarlig og trygg måte. Det er klare regler for hvordan sikkerheten skal ivaretas.

PERSONLØFTER/LIFTKURS
Kurset er for alle som skal betjene personløfter i sitt arbeid. Det gir økt kunnskap om sikker bruk av personløfter, og en bevisst holdning til farene som kan oppstå og hvordan disse kan unngås.

Bilde - Onninenskolen - kursdeltagere

Bilde - Onninenskolen – kurs

Bilde - Onninenskolen – førstehjelpskurs

Din salgsansvarlig
Logg inn for å se hvem som er din salgsansvarlig
Trenger du en tjeneste?
Har du ikke en nettbruker?