Miljø og kvalitet

Hos Onninen tar vi ansvar for og gjør en innsats mot innvirkningen mennesker og selskaper har på omverdenen. Dette gjør vi blant annet ved å innrette egen drift samt å tilby produkter og tjenester med minst mulig miljøpåvirkning. Vi er overbevist om at arbeidet med bærekraft og kontinuerlige forbedringer gir langsiktig lønnsomhet og merverdi for både kunder og ansatte.

Miljø er et prioritert område hos Onninen, og sammen med partnerbedrifter og leverandører jobber vi kontinuerlig for å finne så miljøeffektive løsninger som mulig. Dette betyr blant annet at vi tar miljøhensyn når vi vurderer og velger leverandører. Vi jobber kontinuerlig for å overholde og overgå kravene som myndigheter og andre interessenter stiller til oss.

Onninens eget miljøarbeid:

  • Vårt miljøarbeid er et prioritert område i selskapet og er en del av Onninens forretningssystem.
  • Vi trener og øker motivasjonen til alle ansatte for å utføre sine oppgaver på en miljømessig forsvarlig måte.
  • Vi jobber aktivt for å redusere og forhindre utslipp, avfall og andre miljøpåvirkninger fra Onninens drifts- og serviceforpliktelser.
  • Les mer om hvordan vi jobber med miljøspørsmål i vår miljøpolitikk.

Resirkulering og emballasje

Onninen er tilknyttet RENAS, Grønt Punkt og Batteriretur.
Som medlem av RENAS ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har for å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter.

Grønt Punkt Norge er produsentansvarsordninger for emballasje. De sørger for at emballasje fra husholdninger og næringsliv blir gjenvunnet. Medlemmer betaler vederlag som går uavkortet videre til gjenvinning av emballasje.

Som medlem av Batteriretur® ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av batterier har til å sørge for innsamling av kasserte batterier ihht Avfallsforskriften.

Vårt kvalitetsarbeid

Kvalitet er blant annet å gjøre de riktige tingene på riktig måte. Onninens kvalitetsarbeid er basert på et ISO 9000-system som kontinuerlig utvikles. Dette gjøres for å sikre at virksomheten flyter jevnt og at Onninen alltid oppfyller markedets forventninger.

Vår kvalitetstankegang er basert på:

  • målstyrt styring og overvåking
  • utvikling av planlegging og forretningsplaner
  • prioritering og effektiv gjennomføring av bestemte handlinger
  • implementering av nødvendige endringer
  • evaluering og gjennomgang av utviklingen

Vi måler kontinuerlig resultatene av vårt kvalitetsarbeid gjennom kunde- og medarbeiderundersøkelser. Vi jobber også med kvalitetssertifiseringer og følger tilbakemeldinger fra våre ansatte og samfunnet generelt.

Onninens eier, den finske handelsgruppen Kesko, ble kåret til et av verdens mest bærekraftige selskaper i 2019 med rangering på Global 100 Index.

Sertifiseringer

Onninens virksomhet er sertifisert i henhold til ISO9001: 2015 og ISO14001: 2015. Sertifiseringen betyr at vi har gode verktøy for å jobbe med kvalitets- og miljøspørsmål, verktøy som er tilgjengelige og ser like ut for hele organisasjonen. Men sertifisering er ikke et sluttmål - snarere et utgangspunkt for fortsatt arbeid for kontinuerlig forbedring.

ISO-sertifisering