Det grønne skiftet for lyskilder!

Miljøfordelene ved å bruke RoHS-kompatible LED-armaturer med smarte lysstyringssystemer, inkludert reduksjon av farlige materialer og lavere karbonavtrykk. Dette bidrar til et mer positivt klimaregnskap og en mer bærekraftig fremtid.

RoHS-kompatible løsninger

Ved å gi kundene en grundig forståelse av RoHS-kompatible LED-løsninger med smarte lysstyringssystemer, hjelper du dem med å ta velinformerte
beslutninger som er både økonomisk og miljømessig fordelaktige.

Din innsats som elektromontør bidrar til å fremme ansvarlig bruk av belysningsprodukter i tråd med RoHS-direktivet og fremme en bærekraftig fremtid.
signify-led-tube-installation.jpg-1

Offentlig etterslep

Det offentlige etterslepet er massivt hva gjelder overgang til RoHS-kompatible løsninger. Det er derfor viktig at du som elektromontør og fagperson gjør det som er mulig for å få f.eks kommuner til å ta grep. Det kan være mye å spare på å bytte.

50-70 prosent besparelse

Ved skifte til LED-armaturer som gir vesentlig bedre belysning er det ikke behov for like mange lyspunkter som tidligere. I noen tilfeller er det nok med en halvering av antall nye LED-armaturer sammenliknet med gamle armaturer, og energiforbruket kan reduseres med så mye som 50-70 prosent.

Skjulte strømutgifter

I eldre armaturer er det også skjulte strømutgifter med komponenter som forkobling og kondensatorer trekker strøm. Ved å fjerne disse utgiftene blir det over tid spart ganske betydelige summer.

Strømsmart i et “nytt marked"

I et litt usikkert marked med stopp og utsettelser i bl.a. nybyggprosjekter, er konvertering til RoHS-kompatible løsninger en god mulighet for deg som elektromontør å være strømsmart i et ”nytt marked”. Det gjelder både mot det offentlige- og private. Du må være rådgiveren som gir de gode og riktige løsningene. Fra befaring, utarbeidelse av oversikt og lysberegninger til å installere en løsning som sikrer god belysning innenfor rammen kunden har. Her vil det være et stort marked for elmontører i tiden fremover

Sjekkliste for beregninger og besparelser

Ved oppgradering til RoHS-kompatible løsninger (LED) er det viktig med en oversikt over nåværende situasjon, samt planlegge for fremtidens energieffektive løsninger med lang levetid og lite vedlikehold.

  • Lag en oversikt over eksisterende lysanlegg og hvilke lyskilder som brukes
  • Beregne strømforbruket på lys i dag
  • Beregne hvor mye strøm som kan spares årlig ved oppgradering til LED, og regn deretter ut nedbetalingstiden på investeringen i anlegget
  • Vurder tilstanden på anlegget inkludert kabler og annet tilhørende utsyr som brytere og eventuelle sensorer
  • Lag en plan for oppgraderinger som er fleksible og fremtidsrettede
  • Legg til rette for styring og sensorer, med dette kan det oppnås ytterligere 20-30% strømsparing

*Kilde: Nelfo

Lighting banner

Viktig info ved å kun bytte til LED-rør

For å få full energibesparelse av nye LED-rør er et bytte av armaturer også anbefalt. Ved å beholde gamle armaturer er dette konsekvensen.

Gammel armatur

Gammel armatur er og blir en gammel armatur. Ved måling av gamle armaturer måler vi at forkobling trekker fra 10 - 30%. På noen armaturer er tallet enda høyere.

Ansvar og godkjenning

Hvem har ansvaret for en armatur som ikke er godkjent med LED lysrør - CE merking/EMC også videre? Her vil ansvaret ligge på den som har gjort lysrørskiftet, ikke armaturleverandøren eller lysrør produsenten. Fjerner du kondensatoren/forkoblingen fra armaturen mister også armaturen sin godkjenning.

Redusert besparelse

På LED-rør står det skrevet 50 - 70% besparelse. Her glemmer man ofte at man må ta med virkningsgraden på en gammel armatur (som ligger fra 40 til 80%) eller hva en forkobling trekker. Det betyr i praksis at besparelsen ligger fra 10 til 30 % for muligens samme lysmengde.

Støyproblematikk

Det har vist seg i den senere tid når man har tatt målinger fra gamle armaturer med nye LED-rør, at dette har skapt støy på nettet, og man må oppdatere til nye armaturer for å unngå dette. Husk at en lysrørarmatur som har stått i 5 – 10 år kan
ha behov for vedlikehold - nye lampeholdere, intern ledninger - ny forkobling.

Normal levetid for en HF-forkobling er 50.000t.

Ta kontakt ved spørsmål