Alt-i-én hybrid stamkabel fra LAPP Norway

1 minutter|6/9/2022

PFXP CHARGEline-kabelen fra LAPP gir en raskere og enklere installasjon ettersom du får både kraft (PFXP) og kommunikasjon (Li2YCY) for styring i samme kabel.


PFXP CHARGEline er en hybrid stamkabel beregnet til ladeanlegg for elbiler. Den produseres av LAPP Norway, en av verdens ledene produsenter av spesialkabler til industrien.

I denne kabelen får du både PFXP og signalkabel (Li2YCY) i én og samme kabel, noe som gjør at installasjonen går både raskere og lettere. Den har også rivetråd for enklere avmantling. Signalkabelen består av 2 par, noe som gir mulighet for kommunikasjon begge veier.

Onntime artikkelbilde LAPP

Mange bruksområder

PFXP CHARGElline er basert på norsk standard for PFXP 0,6/1kV kabel etter HD 603-3J, samt en 2 pars datakabel for bus/datasystemer basert på RS422/RS485 systemer. Signalkabelen har egen ytterkappe, og er en skjermet Li2YCY med lav kapasitans.

Kabelen er solid og slitesterk, og den har svært mange bruksområder. Den kan benyttes til feltbuss protokoller som Modbus, CANbus, Profibus eller tilsvarende som kommuniserer over RS422/RS485. Den er også både hydrokarbon-resistent, oljebestandig og UV-bestandig. Dermed kan den benyttes både innendørs og utendørs, i rør i bakken og til alle vanlige faste installasjoner.