Bærekraft i sentrum

4 minutter|15/11/2022

Med måling, merking og nyskapende smartprodukter setter Schneider Electric bærekraft i sentrum av driften.

Bærekraft og miljø har alltid vært et viktig tema i Schneider Electric, som er en av de markedsledende produsentene av digitale løsninger for energihåndtering og automatisering. Allerede på 1990-tallet gikk miljøfokuset gradvis fra å være et vedheng til strategien, til å bli hjertet av den.

– Dette er ikke noe som kun står i årsrapporten, men hvordan vi bygger forretningen vår, fra valg av råmaterialer til hvordan vi drifter fabrikkene våre, hvordan vi planlegger programmer for utfasing av produkter, gjenbruk av bestanddeler og så videre, sier Jonas Henni Normann, bærekraftdirektør i Schneider Electric Norge.

Måling og miljømerking

I 2005, allerede 10 år før FN la frem sine bærekraftmål, hadde Schneider Electric sitt første miljømålekort.

– Vi har jobbet med bærekraft i mange år, blant annet gjennom vårt Green Premium-program. Produkter som merkes med Green Premium, skal være lette å spore, laget av miljøvennlige materialer og lette å reparere uten at man må erstatte hele produktet, sier Normann.

Det målrettede fokuset har ført til at Schneider Electric har blitt belønnet med flere utmerkelser innen bærekraft. De ble blant annet rangert som nummer 1 av anerkjente Corporate Knights i 2021 og nummer 4 i 2022, samt nummer 3 i elektronikkbransjen på Fortunes liste i 2022.

Man bør alltid starte med å måle, for det gir en bevisstgjøring og legger grunnlaget for energieffektive tiltak. Måling og bevisstgjøring som fører til at man bruker mindre energi, øker også lønnsomheten i bedriften, sier Normann.

Onntime artikkelbilde Schneider Normann

LØNNSOM BÆREKRAFT: Bærekraftdirektør Jonas Henni Normann jobber med å få bærekraft inn i alle områder av driften.

Klare mål

Schneider Electrics arbeid med bærekraft tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål som tar sikte på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringene innen 2030. I tillegg har de definert sine egne mål for 2025.

– Det er veldig viktig å sette klare mål både for hva man ønsker å oppnå internt i virksomheten, og hvordan man ønsker å påvirke kundene sine. Innen 2025 ønsker vi blant annet at produktene våre skal bestå av 50 % miljøvennlig materiale, og all emballasje skal være av resirkulert materiale, sier Normann.

– Vi ønsker også å hjelpe kundene våre med å kutte eller unngå 800 millioner tonn CO2-utslipp. Siden vi begynte å måle i 2005, har vi hjulpet dem med å kutte 120 millioner tonn CO2. Hastigheten med utslippskutt må økes mye for å nå målet, men med større fokus i samfunnet og tøffere krav til utslipp tar vi på oss løpeskoene for å nå dette kritiske målet.

Schneider Electrics mål for 2025:

• 80 % grønn omsetning
• Hjelpe kundene med å kutte 800 millioner tonn med CO2-utslipp (siden 2018)
• 50 % grønt materiale i produkter
• 100 % av primær og sekundær emballasje skal være fri for engangsplast og erstattet med resirkulert papp
• Netto nullutslipp innen 2030

Lønnsomme smartprodukter

Effektiv energiutnyttelse er en nøkkelfaktor innen bærekraft. Når man lykkes med dette, øker også lønnsomheten og driftssikkerheten. Det finnes en rekke intelligente produkter på markedet som måler energibruk og verdier som rapporteres til lokale energisystemer, slik at man kan gjøre nødvendige tiltak.

– I bygninger som sykehus, datasenter og akvakulturanlegg kan det føre til både redusert sikkerhet og enorme økonomiske tap hvis infrastrukturen er nede. Derfor er det viktig å logge verdier, slik at driftsleder kan gjøre tiltak før nedetiden skjer, eller så tidlig som mulig, sier Torgeir Andersen, Channel Marketing Manager i Schneider Electric.

Schneider Electric produserer blant annet Smarte Tavler (Smart Panels) som er intelligente, digitale tavler for energidistribusjon. Dette er et konsept som baserer seg på bruk av IoT (Internet of Things) anvendt på elektrodistribusjon.

I tavlene er intelligente komponenter installert, for eksempel trådløse energimålere, effektbrytere, automatiske lastomkoblere og frekvensomformere.

– Smart Panels er enkle, Ethernet-tilkoblede løsninger for styring av strømdistribusjon som gir deg klar og tydelig informasjon i sanntid. Det gir deg muligheten til å identifisere overbelastninger og ineffektivitet proaktivt, og ta informerte beslutninger som forbedrer driftseffektiviteten i stedet for å jakte på vage alarmer, sier Andersen.

Onntime artikkelbilde Schneider Smart panel

SMART PANELS: Elektrisk distribusjon fra tavlen til for eksempel elbilladere kan håndteres ved hjelp av strømskinner. Nettilkobling gir oversikt over energiforbruk og annen data på PC/nettbrett.

Vesentlig for å lykkes

Uansett hvilken bransje man jobber i, kommer det stadig nye lover og reguleringer innen bærekraft, samt incentiver som favoriserer bærekraftige bedrifter og prosjekter.

– Som prosjektleder, entreprenør eller bedriftsleder er det mange ting man kan gjøre for å bidra til en grønnere bransje. Man kan for eksempel begynne med å velge leverandører og samarbeidspartnere som har et bærekraftprogram, sier Andersen.

– Deretter bør man velge miljøvennlige produktmaterialer og emballasje, holde seg oppdatert på ny grønn teknologi og etablere bærekraftige arbeidsprosesser og installasjonsprosesser. Alle må bidra, og dette vil være vesentlig for både miljøet og lønnsomheten i bedriften, avslutter han.

Onntime artikkelbilde Schneider Andersen

LANG ERFARING: Torgeir Andersen har mer enn 25 års erfaring innen energidistribusjon.