Digital løsning for effektiv retur av kabeltromler

3 minutter|15/9/2022

Returskjemaet er historie. Slik blir du kvitt tomme tromler med noen tastetrykk.

Da RS Trommelservice AS så tendenser til reduksjon i returene sine, tok de affære. I 2020 lanserte selskapet en ny digital tjeneste for effektiv, rimelig og forutsigbar retur av kabeltromler.

Før måtte man inn på hjemmesiden og printe ut returskjema, og her møter man på første problem. For hvem har vel en printer tilknyttet mobiltelefonen? Dette er en av mange årsaker til at vi valgte å ta et oppgjør med vår eksisterende returordning, forteller Holm Christian Matheson, daglig leder i RS Trommelservice AS.

Selskapet er Norges eneste spesialiserte leverandør av kabeltromler i tre og har som mål å legge til rette for en miljøvennlig, økonomisk og forutsigbar returordning.

Løsningen er resultatet av et samarbeid mellom RS Trommelservice, el-grossistene og de norske kabelprodusentene gjennom Trommelforum. RS Trommelservice har utviklet applikasjonen, mens deltakerne i Trommelforum har lagt premissene.

Onntime_artikkelbilde_Kabeltrommel_retur

BÆREKRAFTIG: Gjenbruk av kabeltromler sparer miljøet

Slik fungerer løsningen

  • Du kan registrere bruker som bedrift eller privatperson
  • Førstegangsregistrering av returkundeforhold og bruker er enklest på PC, men kan også gjøres på mobiltelefon
  • Registrering av en returordre med fysisk lagerplass for tromlene er enklest på telefon, men kan også gjøres på PC
  • Selve beholdningen av tromler må registreres med telefon
  • Registrer trommelen med mobilkamera og skann strekkoden
  • Dersom trommelen ikke har strekkode som kan skannes, kan du registrere manuelt
  • Du velger om RS Trommelservice skal organisere frakten, eller om du vil bruke egen transport
  • Tromlene legges enkelt ut på transporttorget, og du får tilbud på frakten fra en godkjent transportør
  • RS Trommelservice legger ut for fraktkostnaden som trekkes fra i sluttoppgjøret

Jobber med ny versjon

Returtromlene kan leveres direkte til gjenbrukspunktet på Dal, eller til nærmeste DB Schenker returpunkt. DB Schenker har returpunkter over hele landet, og organiserer frakten videre til Dal. Tromlene skal være i en slik tilstand at de kan benyttes om igjen, og kvaliteten legger grunnlaget for krediteringen.

– I dag er det veldig mye import av kabler fra utlandet. De kommer på mange forskjellige tromler, og vi kan dessverre ikke ta imot alle. Vi tar hovedsakelig inn K-tromler, i tillegg til noen få spesialtromler, da det er dette de fleste vil kjøpe igjen av oss, sier Matheson.

I dag er det rundt 50 bedrifter som bruker tjenesten fast, og flere hundre som har benyttet seg av den en et par ganger.

Vi får stort sett positive tilbakemeldinger på funksjonaliteten til appen og plattformen.

– Førstegangsinnloggingen inneholder en del steg på grunn av GDPR, men når man er gjennom den første runden, går resten veldig greit.
Etter å ha gjort seg noen erfaringer de siste årene, jobber de nå med en oppgradert versjon.

– Vi forventer å lansere en ny versjon rundt nyttår. Det blir mer moderne design på mobilklienten, i tillegg til en rekke andre forbedringer. Løsningen skal også lanseres i Sverige, og vi har fått en del gode innspill fra vår svenske samarbeidspartner som vi jobber med å implementere, sier Matheson.

Onntime_artikkelbilde_Kabeltrommel_retur_2

ENDA ENKLERE: Flere returpunkter og oppgradert versjon av appen gjør returen enda enklere.

Flere returer – færre produksjoner

Onninen leverte kabler og elektromateriell til et av pilotprosjektene for tjenesten. Kategorisjef Nina Herland har stor tro på at løsningen forenkler håndtering av tomtromler fra anleggssted tilbake til produsent.

– Med hensyn til miljøet er det mye mer bærekraftig å returnere tromler enn å kaste dem, både med tanke på at det vil bli produsert færre antall tromler og minske avfallsmengde. Å bruke samme kabeltrommel flere ganger har en verdi, sier Herland.

Hun mener el-entreprenørene, everk og bygg- og anleggsbedrifter vil spare både penger og miljø ved å returnere tromler.

Denne løsningen bidrar til at dette både blir enklere og billigere, noe som vi håper vil gi bransjen et større insentiv til å returnere flere tromler, avslutter kategorisjefen.