Enklere og mer effektiv maskinbygger-jobb med smarte motorstartere

3 minutter|20/8/2022

Maskinbyggerens prosjekteringseffektivitet øker når kjernekomponentene til maskinen er enkle å velge, koble og montere. Industriell IoT (Industri 4.0) bidrar på sin side til å gjøre jobben til maskinbyggere enklere. Hva er fordelene?

  • Inntil nylig har de fleste maskinbyggerne ikke hatt muligheten til å koble motorer eller annen type last til internett. De har derfor ikke fått tilgang til sanntidsdataene som kreves for å ta bedre beslutninger om prosjektering, installasjon og maskinvedlikehold, sier Yngvar Ødegaard, VP Industry & Automation i Schneider Electric Norge.

Leverandører, som Schneider Electric, har utviklet digitaliserte løsninger som øker maskinbyggernes effektivitet.

Konfigurering og bygging - Avatarer

  • For å konfigurere en motorstarter/laststyringsløsning, ville maskinbyggere tradisjonelt få tilgang til et antall fysiske kataloger for å slå opp kontakttypene som trengs og deretter skrive de riktige delenumrene for bestilling. Når komponentene blir levert, må de monteres riktig, kobles til PLS-en og deretter programmeres.

Nye løsninger, som Schneider Electric TeSys island intelligent motorstarter, leveres med et online-konfigurasjonsverktøy som er bygd rundt konseptet avatarer, som er digitale objekter med forhåndsprogrammert og -integrert funksjonalitet. Kunnskapen som trengs for å bygge en applikasjon, er integrert i avataren. Maskinbyggeren velger ganske enkelt passende avatarer som representerer funksjonene han trenger, og konfigurasjonsverktøyet genererer automatisk den aktuelle komponentlisten.

Når maskinbyggeren begynner å programmere løsningen, blir filen opprettet av konfigurasjonsverktøyet samt at alle innstillingene angitt i valgprosessen, blir automatisk importert. Man unngår med det den tidkrevende oppgaven med å sette inn manuelt legge inn to eller flere parametere.

Installasjon og igangkjøring

Tradisjonell installasjon og igangkjøring av motorstartere er ofte tidkrevende med hensyn på kabling og testing for å forebygge menneskelige feil. Nye, modulære motorstartere er designet for enkel installasjon og idriftsettelse, da de er lette i vekt, små i størrelse og modulære. Under installasjonen klikkes de forskjellige seksjonene (modulene) sammen og monteres på en DIN-skinne i et skap.

Kun en kommunikasjonskabel til feltbusen kreves for å administrere opptil 20 motorstartere. Ingen hjelpekabler er nødvendig da modulene kobles sammen med en båndkabel. All intelligens er sentralisert i én av modulene, bus-koblingen, som fungerer som motorstarterens hjerne. Programmeringen utføres i selve bus-kobleren og gjennom de avatarer som er valgt via konfigurasjonsverktøyet.

Fordeler for drift

Intelligente motorstartere og maskinkomponenter for motorlaststyring gjør det mye enklere å optimalisere maskinens ytelse. Disse systemene fanger opp et stort sett med data fra maskinens deler. Hvis en maskinbygger for eksempel vil nøyaktig vite hvor hos sluttbrukeren en gitt maskin befinner seg, kan han med presisjon forutsi maskinens prosjekterte levetid.

Andre eksempler på data rundt last- og systemnivå som kan samles inn, inkluderer motorstarter-statistikkdata (helsedata, produktidentifikasjonsdata), energidata (tilgjengelig strøm, strømbehov), motorytelsesdata (laststatus, termisk kapasitet), motorbeskyttelse (temp) og oppstrøms beskyttelsesdata (fase- og jordfeildata) for å nevne noen.

Feilsøking og vedlikehold

Digitaliserte komponenter som intelligente motorstartere frigjør ressurser; vedlikeholdspersonell trenger ikke lenger å være i nærheten av maskinen for å feilsøke. Hvis systemet oppdager en overoppheting, for eksempel fordi en forhåndsinnstilt terskel er blitt overskredet, gis det en pre-alarm før maskinen forårsaker driftsstans. Dataene som samles inn blir kombinert og analysert slik at maskinens fremtidige ytelse kan spås forutsies. Disse dataene er synlige fra alle nettlesere og mobile enheter.