Enova øker støtten til forbrukere

4 minutter|28/6/2022

Opplever du økt etterspørsel fra kundene etter strømsparingsprodukter? Her får du en oversikt over hva kundene dine kan søke om støtte til nå.

Det kan være vanskelig for forbrukere å orientere seg i et strømmarked med svingende strømpriser, sammensatte strømabonnementer og det nye prissystemet for nettleie som sannsynligvis blir innført.

Alle er nok heller ikke klar over hvilke strømsparingstiltak som finnes, og hva man kan søke om støtte til. For å stimulere privatpersoner til å implementere effektive strømsparingstiltak har Enova nylig innført nye støtteordninger til smarte strømstyringssystemer og solceller, som du kan tipse kundene dine om.

Mer støtte til solceller

Fra 1. februar 2022 økte Enova maksbeløpet for støtte til solceller til inntil 47 500 kroner for privatpersoner.

– Det er veldig bra at man nå får økt støtte til solcelleanlegg. Det er en av de smarteste måtene å spare strøm på, og vi merker mer interesse for dette blant kundene, sier Terje Kaksrud, daglig leder i Hurum Elektro.

Mange forbrukere tenker på solceller som en kostbar investering, men med Enovas økte støttesats per installert kW får både store og små anlegg nå mer i støtte. Så fort solcellepanelet er på plass kan kunden starte med å produsere deler av strømmen sin selv, og selge eventuelt overskudd til nettselskapet gjennom en plusskundeavtale.

– En annen fordel med solceller som er verdt å nevne, er at det er veldig lave vedlikeholdskostnader sammenlignet med andre strømsparingssystemer når det først er installert, sier Kaksrud.

bilde Enova øker støtten til forbrukere.1
SMART ELEKTRIKER: Terje Kaksrud fra Hurum elektro har en forkjærlighet for smarte installasjoner innendørs.

Kartlegg kundens behov

For å gi kundene dine best mulig råd om strømsparing, er det viktig å kartlegge hva som passer best for akkurat den boligen og husholdningen. I tillegg til solceller kan privatpersoner også søke om inntil 10 000 kroner i støtte til systemer for smart strømstyring, og inntil 5 000 kr til smart varmtvannsbereder med styringsautomatikk i styringssentral eller via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.

Man kan også søke om støtte til inntil 25 % av totalkostnaden ved installasjon av vannbåren varme, og 15 000 i tiltaksbonus hvis man installerer både væske-til-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme.

Med den rette kombinasjonen av strømsparingstiltak kan du hjelpe kunden med å oppnå både redusert energiforbruk, lavere strømregning, økt komfort og en enklere hverdag.
bilde Enova øker støtten til forbrukere.2
Økt støtte til solcelle. Illustrasjon: ENOVA.

Dette kan forbrukere få i støtte:

Smart strømstyring: 35 % av installasjonsutgiftene, inntil 10 000 kroner, når man skaffer smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger. Forutsetter styringsautomatikk i boligen eller tilknytning til styringstjeneste.

Solcelleanlegg: Støtte til selve installasjonen av anlegget på 7 500 kroner. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Man får 2 000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at de største anleggene kan få inntil 47 500 kroner totalt.

Smart varmtvannsbereder: Inntil 5 000 kroner av totalkostnaden i støtte når man skaffer en varmtvannsbereder med styring. Totalkostnaden inkluderer varmtvannsbereder, rørleggerarbeid og elektrikerarbeid.

Vannbåren varme: Totalt 25 % av totalkostnaden, inntil 40 000 kr i tilskudd. Dette inkluderer en tiltaksbonus på inntil 15 000 kr som forutsetter at man installerer alle de tre tiltakene væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme i løpet av en 20 måneders periode.

Kriterier for tilskudd til smart strømstyring

Smart strømstyring sikrer god komfort, reduserer strømbruket og gir deg lavere strømregning.

Systemet skal være installert i helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i boligen eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.

  • Styringssystemet skal kunne motta prisinformasjon og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk* til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Systemet skal styre minst to slike flyttbare el-produkter i boligen.

  • I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.

  • Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie

  • Arbeidet må være utført av fagfolk

Styring som skjer ved hjelp av smartplugger som kobles mellom stikkontakt og støpsel får ikke tilskudd.

Varmtvannstank skal være fast tilkoblet og styres med utstyr montert av godkjent fagperson. Elbil skal lades via hjemmelader montert av godkjent fagperson.

*Med «Flyttbart el-forbruk» mener Enova strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris, uten at det går utover komfort eller hverdagsrutinene til folk. Eksempler på denne typen strømforbruk er: varmtvannstank, elbillading og gulvvarme. Lys, komfyr, TV og høytrykksspyler er eksempler på strømforbruk som egner seg dårlig for flytting.

Les mer om støtten til smart strømstyring hos ENOVA.
bilde Enova øker støtten til forbrukere.3
NYTT i 2022: støtte til smart varmtvannstank. Illustrasjon: ENOVA.