Fasekompensering for industribedrifter

4 minutter|17/9/2022

Fasekompensering er et enkelt og effektivt tiltak for å unngå å betale for strøm man ikke bruker.

Fasekompensering hjelper industribedrifter med å sløse mindre med energi. Ved å optimalisere ytelsen på anlegget og strømnettet kan bedriften spare store kostnader, samtidig som man sparer miljøet for unødvendig ressursbruk.

– Vi har levert fasekompensering i 30 år, så det er egentlig ikke noe nytt. Likevel er det fortsatt mange som ikke kjenner til denne løsningen, sier Salgssjef Energi i Micro Matic Norge, Kjell Steinar Norberg.

Med galopperende strømpriser som sannsynligvis vil ligge på et høyt nivå lenge, er det stadig flere av bedriftskundene dine som søker etter smarte og langvarige måter å spare strøm på.

– I Norge har vi vært heldige og hatt tilgang på billig strøm sammenlignet med andre land for eksempel nedover i Europa. Mye tyder på at den tiden er over, så nå må også vi bli flinkere til å utnytte den energien vi har, sier Norberg.

Onntime_artikkelbilde_Fasekompensering_2

LANG ERFARING: Kjell Steinar Norberg og Micro Matic har mye erfaring og ekspertise innen fasekompensering.

Aktiv og reaktiv effekt

Effekten i strømnettet (S) består av en aktiv komponent (P) og en reaktiv komponent (Q). Selv om man ofte belastes for begge deler på strømregningen, er det kun den aktive komponenten man faktisk kan utnytte.

– Vi pleier å illustrere dette med et ølkrus. Det som går opp til skummet, er energi man kan nyttiggjøre seg av. Skummet er den reaktive effekten man ikke får utnyttet, men som man fortsatt kan betale for, forklarer Norberg.

Den reaktive komponenten kommer gjerne fra motordrift fra maskiner som er koblet til den elektriske installasjonen, og som trekker en reaktiv last, eller blindlast.

På store anlegg kan det være snakk om høye unødvendige kostnader, kanskje 100 000 kroner eller mer i året.

Onntime_artikkelbilde_Fasekompensering_1

MINDRE SLØSING: Skummet illustrerer strømmen du ikke kan utnytte, men kanskje fortsatt betaler for.

Effektiviser anlegget med kondensatorbatterier

I fasekompensering bruker man kondensatorbatterier for å redusere den reaktive effekten (Q) så man slipper å betale for den «ubrukelige» lasten i strømnettet. Målet er å utnytte hele kapasiteten i hovedtavla, og redusere belastningen på hovedtavlene og strømnettet.

– Dette kan gi store besparelser på bedriftens strømregning, og er en investering som vil lønne seg ganske raskt. Den gjennomsnittlige nedbetalingstiden er på rundt 1,5–2 år, og systemet har en estimert levetid på 20 år, sier Norberg.

Ved å utnytte kapasiteten på anlegget bedre, er det mulig å effektivisere anlegget opp mot en virkningsgrad på 98–99 %. Fasekompensering kan også benyttes for å redusere den totale belastningen på strømnettet der hvor belastningen er så høy at hovedtavlen og trafo må byttes.

Fordeler med fasekompensering

  • Reduserer belastningen og utnytter kapasiteten på nettet bedre
  • Minimerer varmetap og fjerner ustabiliteter i anlegget
  • Store besparelser på strømregningen
  • God fortjenestemulighet for installatøren
  • Sparer miljøet

Slik kommer du i gang

Fasekompensering er et veldig nyttig tiltak for industrikundene dine, og en god fortjenestemulighet for deg som installatør. Tenk gjennom om du har noen aktuelle kunder, og spør dem om de betaler for reaktivt strømforbruk. Det skal i så fall stå oppført som en egen post på strømregningen deres.

Kondensatorbatterier kan også være aktuelt hvis det er avdekket høy belastning i hovedtavlen.

Micro Matic gjennomfører en analyse av strømnettet for industribedriften, og bidrar med kompetanse og råd til både bedriften og installatøren som skal gjennomføre selve installasjonen.

– I de fleste tilfeller kommer vi til anlegget og monterer utstyret og gjennomfører analysen på stedet. Men vi kan også sende analyseverktøyene og fjernstyre analysen, for eksempel hvis bedriften ligger på et utilgjengelig sted, sier Norberg.

Skreddersydd løsning

Analysen tar som regel 2–3 dager, avhengig av anlegget. Deretter foreslår Micro Matic tiltak som gjøres, og som bør gjøres. De beregner størrelsen og typen kondensatorbatteri, og omfanget av tiltakene som bør settes inn.

– Vi skisserer alltid opp en skreddersydd løsning ettersom alle anlegg har forskjellige behov. Det er som når du går til legen, og får en epikrise og resept på akkurat den medisinen du trenger, forklarer Norberg.

Når kunden har godkjent forslaget, bestilles de nødvendige komponentene som vanligvis leveres i løpet av 5–6 uker. Så er det klart for installasjon.

Fasekompenseringsanlegget plasseres i nærheten av hovedtavlen i anlegget, og det kreves et fasekompenseringsanlegg for hver trafo og hovedtavle i strømnettet.

– Dette vil gi store besparelser på strømregningen og lønner seg raskt for de fleste industribedrifter.

Det er også en god forretningsmulighet for installatøren, og et grønt tiltak som sparer miljøet, så dette er virkelig noe alle vinner på.