Installerer du røykvarslere riktig? – TEK17 krav og anbefalinger

6 minutter|28/7/2022

Røykvarslere er mye mer enn en batteridrevet boks i taket. Dagens varslere kan seriekobles, kables og kombineres, og de kan registrere forskjellige farer. Dette sier TEK 17 om røykvarslere.

Det er krav om minst en røykvarsler i hver etasje i alle hjem, hus og hytter (egne regler gjelder for institusjoner og industribygg). En annen ting du må tenke på er hvilke type du bør velge og hvor de bør plasseres for optimal effekt.

En vanlig enebolig er overtent på få minutter, og det er ifølge brannkonstabel Kurt Rune Martinussen i Salten Brann IKS essensielt at røykvarslerne fungerer, og at det er nok av dem.

– De fleste dødsbranner skjer om natten. Derfor er det satt krav til desibel, sånn at røykvarsleren høres av alle i boligen. Men plasseringen av varsleren er også viktig for å sikre at riktig desibel når frem til – og vekker – alle som sover, sier Martinussen.

– Ha minimum en røykvarsler i hver etasje pluss en på alle steder der noen sover. Og vit hva du gjør når du installerer røykvarslere – det kan bli avgjørende i en evakueringssituasjon, sier han.

Dette sier Byggteknisk forskrift TEK17

Alle nye boliger skal ha røykvarslere eller systemer som forsynes fra 230V-nettet, og i tillegg ha batterireserve.

Det er krav til minimum 1 stk 230V røykdetektor i hver etasje. Sirenen skal ha 85db/3m – dette for å sikre at sirenen gir 65 desibel inne på soverom og oppholdsrom når mellomdører er lukket igjen. Merk at en eventuell utleieleilighet regnes som egen sone.

Boliger som ikke omfattes av TEK17, altså boliger fra før 1.juli 2011, har godkjent sikring dersom de har røykdetektorer med batteri og trådløs kommunikasjon.

Anbefalingen er allikevel å ha 1 stk 230V røykdetektor sentralt plassert i hver etasje, i tillegg til 230V eller røykdetektorer med batteri i alle rom unntatt kjøkken og våtrom. På kjøkkenet anbefales varmedetektor.

I tillegg anbefales det å ha røykvarsler på alle lukkede rom, som for eksempel soverom. Skulle det begynne å brenne i et rom med lukket dør, vil det ta lang tid før en røykvarsler utenfor rommet reagerer.

Skissen under viser anbefalt plassering og anbefalt type detektor.
Bilde TEK17 krav og anbefalinger.1

Optisk eller ionisk røykvarsler

De vanligste røykvarslerne på markedet i dag er optiske. Disse tar mer og mer over for ioniske, selv om det fortsatt finnes mange ioniske rundt om i norske boliger. Direktoratet for sikkerhet og beredskap forklarer forskjellen slik:

Optiske varslere ”ser»
Boligbranner starter ofte som ulmebranner i møbler og elektrisk utstyr. En ulmebrann utvikler seg sakte og med mindre flammer. En optisk røykvarsler «ser” de litt større partiklene i den giftige røyken som dannes når en ulmebrann utvikler seg. Med en optisk røykvarsler er sjansen større for at du blir varslet tidlig ved ulmebrann.

Ioniske varslere «føler»
En brann med høy temperatur og mye flammer kalles gjerne en ”høyenergibrann”. Røyken fra en slik brann inneholder ioniske gasspartikler, som en ionisk røykvarsler reagerer på. I boliger er ikke høyenergibranner like vanlige som ulmebranner.

– Det er viktig å huske på at de nyeste modellene av røykvarslere ikke nødvendigvis er kompatible med eldre modeller, sier Espen Rasch, produktsjef i Melbye.

– Hvis man ønsker å seriekoble må man være oppmerksom på at mange eldre røykvarslere ikke kan kommunisere med de nyeste modellene. Når man også vet at anbefalt levetid på en røykvarsler er 10 år, så kan det være lurt å skifte ut alle i boligen til detektorer som snakker sammen, sier han.

– En ekstra fordel med optisk røykvarsler er at der ioniske varslere har en liten radioaktiv kilde innebygd, så har den optiske ingen deler som må behandles som elektrisk spesialavfall, fortsetter han.

Bilde TEK17 krav og anbefalinger.2
OPTISK SIKKERHET: Espen Rasch i Melbye anbefaler en kombinasjon av optiske røykvarslere og varmedetektor.

En tredje varsler er varmedetektoren, som reagerer på varme, ikke røyk.

– For å være helt sikker på å bli varslet i alle situasjoner kan en varmedetektor være smart, sier Rasch. Denne vil typisk ha god effekt i nærheten av kjøkkenet. Siden varmedetektoren kun reagerer på varme så unngår man falsk alarm i potensielt røykfulle områder.

Montering av røykvarslere

Så til monteringen. Her er det noen viktige ting å huske på;

  • Takmontering – monter minimum 1 meter fra vegg og ikke i områder med dårlig luftsirkulasjon. Det skal være minst 30 cm til nærmeste lampe eller dekorobjekt

  • Skråtak – monter 90 cm ned fra det høyeste punktet i mønet

  • På vegg – monter mellom 15 og 30 cm under taket. Minst 30 cm fra hjørner

Områder man bør unngå

  • Der temperaturen kan bli lavere enn 4 °C eller over 50 °C

  • Fuktige steder som bad og garderober der luftfuktighet kan overstige 90%

  • Ved siden av eller direkte over varmekilder eller veggventiler

  • Røykfulle, støvete og skitne steder som garasje og verksted

Koble varslerne sammen
Husk at røykvarslerne bør kobles sammen slik at alle varsler samtidig ved brann eller røykutvikling. Dette er spesielt viktig dersom boligen har flere etasjer.

– Seriekoblede røykvarslere gir en ekstra sikkerhet. Da får alle i boligen rask varsling og man har bedre tid til evakuering.

– Dagens røykvarslere lar oss koble sammen veldig mange enheter, inntil 40 ved kabling, og ved trådløs montering kan opptil 20 røykvarslere snakke sammen, så det er ingen grunn til at ikke hele boligen skal kunne dekkes, avslutter Rasch.

Se hvordan du vedlikeholder røykvarsleren her:

1. desember er røykvarslerens dag

Det er dessverre slik at 500.000 nordmenn fortsatt sover uten mulighet til å bli varslet ved brann. 1.desember er røykvarslerens dag, og da anbefales det å teste alle røykvarslere i boligen, og bytte batterier der dette kreves. Samtidig bør man støvsuge alle detektorer for å fjerne støv og skitt.

Som alle andre apparater, har røykvarslere begrenset levetid. Over tid fylles røykvarslerne av støv og fett, og tekniske komponenter kan bli svekket eller slutte å fungere. Det anbefales at røykvarslerne byttes ut minimum hvert tiende år. Det finnes 3V varmedetektorer og røykvarslere med innebygd batteri hvor batteriet ikke kan skiftes. Da er det viktig å huske å skifte hele detektoren hvert 10. år.

Kilder: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Brannvernforeningen