Insu plug - Ekspanderende tetteplugg

2 minutter|19/12/2022

Insu plug tetter effektivt rundt kabler og rør i vegger, og hindrer at fuktighet og luft lekker inn i konstruksjonen.


Bygningsskader på bakgrunn av at fuktighet og luft lekker inn i konstruksjonen gjennom utette gjennomføringer i ytterveggen, har i årevis vært en kjent problemstilling i elektro- og byggebransjen. Insu plug løser dette problemet.

Tett og sikker gjennomføring med eget verktøy

Pluggen føres gjennom veggen sammen med kabel eller rør ved hjelp av tilhørende trekke-verktøy, og ekspanderer raskt inne i veggen. Gjennomføringen blir tett og sikker.

Insu plug benyttes hovedsakelig i trevegg, for kabel og rør med diameter på 7,8–1,8 mm og borehull på 18 mm. Overflater må være tørre og frie for støv og olje ved montering.

Elinstallatør Raymond Klingan er gründer av det norske selskapet Insu El Tech, og har brukt rundt fem år på prosessen fra idé til ferdig produkt. Dette er et produkt bransjen har ventet på.

Onntime artikkelbilde InsuPlug
EGET TREKKE-VERKTØY: Insu plug føres gjennom veggen på 1-2-3 med tilhørende trekke-verktøy.


Selskapet har også utviklet tilhørende trekke-verktøy som sørger for enkel innføring i veggen. Trekke-verktøyet produseres i Porsgrunn, og selve pluggen produseres foreløpig i Asia.

Pluggen møter stadig strengere krav i TEK, og sørger for at byggeiere unngår utette gjennomføringer og huseiere får mer energieffektive boliger.