NEK 400 – dette må du vite om årets endringer

4 minutter|2/8/2022

NEK 400 kommer i ny utgave i 2022. Her er fem viktige endringer!

Standardsamlingen NEK 400 utgis i sin 7. utgave, og den oppdaterte utgaven inneholder viktige endringer innenfor flere felt.

– Det første som er viktig å merke seg, er at det har kommet flere nye delstandarder, sier Hans Olav Arnesen, seniorinstruktør i Trainor Elsikkerhet.

Den oppdaterte utgaven inneholder flere viktige og tidsaktuelle oppdateringer, og flere av endringene gjenspeiler økt elektrifisering og det grønne skiftet. Det har blant annet kommet krav til montasje og beskyttelse av kabler til solceller, nasjonale krav til lading av elektriske kjøretøy, en ny samlestandard for batterier i distribusjonsnett og en ny delstandard som omhandler ladeklare byggverk.

Her er fem viktige endringer du bør merke deg.

1. Delstandard 824 Ladeklare byggverk

Byggteknisk forskrift (TEK 17) gir føringer for når et byggverk skal være ladeklart i § 8-8 (4):

«Der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven, skal parkeringsplass klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.»

I den oppdaterte utgaven av NEK 400 har det blitt lagt til en ny delstandard (824) som stiller krav om tilrettelegging for fremtidig lading av elbiler, som er utarbeidet for å redusere en mulig konflikt mellom entreprenør og eier/kjøper.

Ifølge delstandarden skal nye bygg være klargjort med føringsveier for lading av elbil, og dimensjonerende ladeeffekt bør være 7,3 kW for bygg med fire eller færre p-plasser og 1,5 kW per p-plass ved flere enn fire plasser.

– Krav til ladeklare byggverk er noe som kommer for fullt, og disse kravene og anbefalingene bør alle sette seg godt inn i, sier Arnesen.

bilde NEK 400 – dette må du vite om årets endringer.1
Hans Olav Arnesen, seniorinstruktør i Trainor Elsikkerhet.

2. Delstandard 4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger

Delstandard 4-42 handler om å ivareta brannsikkerheten, og her videreføres anbefalingen om tiltak for beskyttelse mot seriefeil (AFDD).

– Mange har lurt på om det kommer krav til beskyttelse mot seriefeil, men dette forblir en anbefaling for områder beregnet til sovende personer, sier Arnesen.

– Det kommer imidlertid krav til AFDD i områder med uerstattelige verdier eller forretningsmessige kritiske installasjoner.

Delstandarden inneholder også et avsnitt om at man skal vurdere beskyttelse mot interne lysbuefeil i tavler, ved høy merkestrøm og kortslutningsstrøm.

– Dette punktet er særlig relevant for større tavler i næringsbygg. Her er det viktig å merke seg at man skal gjøre en vurdering av behov for beskyttelse mot interne lysbuefeil, sier han.
bilde NEK 400 – dette må du vite om årets endringer.2
2-i-1 BESKYTTELSE: Med AFDD får man jordfeilbryter og lysbuevern i samme enhet.

3. Delstandard 701 Områder som inneholder badekar og/eller dusj

Omfanget i denne delstandarden er endret, ved at det er innført nye avgrensninger av området for et «baderom».

– Delstandarden omfatter alle rom som inneholder badekar eller dusj, og vil dermed gjelde for både privatboliger og næringsbygg med garderober.

Soneinndelingen er ikke endret, og opererer fortsatt med en høydebegrensning på 225 cm over gulvet, men nå omfatter også delstandarden elektriske installasjoner som monteres innenfor tre meter høyde fra gulvet og fire meter fra vannuttak eller dusj.

Før forholdt man seg kun til soneinndelingen. Tidligere var 225 cm en vanlig høyde på baderom, men nå er det gjerne høyere under taket. Derfor er dette veldig relevant for eksempel for spotter i taket som ikke har vært omfattet.
– Hans Olav Arnesen, Trainor Elsikkerhet.

4. Delstandard 722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Delstandard 722 tar for seg forsyning av elektriske kjøretøy, og her er det tydeliggjort krav til overstrømsvern for hvert tilknytningspunkt. Det skal være forankoblet vern i samsvar med aktuelle utstyrsstandarder (NEK EN 60947-2, NEK EN 60947-6-2, NEK EN 61009-1 eller relevante deler av NEK EN 60898-serien eller NEK EN 60269-serien), alternativt innebygget i ladeutstyr i samsvar med utstyrsstandard for ladestasjoner (NEK EN 61851-1:2019).

– Det kommer til å blir mer og mer fokus på lading av elektriske kjøretøy fremover ettersom stadig flere skaffer seg elbil. Det som er viktig å merke seg her, er at det ikke lenger er lov å lade i stikkontakt. Nå skal det være en spesiell ladeinstallasjon, sier Arnesen.

Delstandarden inneholder nye krav til AC-tilkoblingspunkt med elbilkontakt type 2, eller elbilplugg type 2 (fast tilkoblet via en kabel).

Dessuten er det kommet inn nytt krav til AC-tilkoblingspunkt, med elbilkontakt eller elbilplugg type 3A, for lading av mopeder og motorsykler.

Kravene gjeler både for privat bruk og allment tilgjengelige ladestasjoner.

5. Delstandard 823 Elektriske installasjoner i boliger

I delstandard 823 har krav til komfyr og platetopp blitt vesentlig forenklet, og det har kommet en tydeliggjøring av krav til overbelastningsbeskyttelse.

I tillegg er det endret krav til stikkontaktuttak for multimedia/audiovisuelle enheter, hvor det nå er kommet et tilleggskrav til minimum to uttak i jordet utførelse ved hvert planlagt sted for ekomuttak. I samsvar med eier skal det også vurderes å montere USB for lading av elektronisk utstyr på hensiktsmessige steder.

– Anbefalt plassering av USB-uttakene er kjøkken og stue, men det bør alltid tas en vurdering sammen med eieren på hvor det er mest fornuftig. Det kan være like aktuelt på gutte- eller jenterommet, sier Arnesen.