Overspenningsvern beskytter mot unødvendige skader

4 minutter|23/6/2022

Norske forsikringsselskap utbetaler årlig opptil 200 millioner kroner i erstatning for skader forårsaket av overspenning. Mange av skadene på produkter som inneholder elektronikk kunne vært unngått dersom boligen også hadde installert finvern.

I Norge er det i gjennomsnitt over 100 000 lynnedslag årlig. Mange av disse forårsaker brann og ødeleggelse av kostbart elektrisk utstyr. Mellomvern (T2) beskytter mot overspenning i el-installasjonen, men restspenningen som bygger seg opp igjen på grunn av motstanden i kabelen, vil ikke beskytte elektronikk ute i anlegget. Overspenning som kommer inn i anlegget vil ikke nødvendigvis gi synlige skader når de oppstår, men med tiden vil det kunne føre til svekkelser og økt brannrisiko. Overspenningsvern bør kontrolleres jevnlig for å sikre at anlegget er beskyttet.

Gjennom NEK 400 har det siden 2010 vært krav om å ha montert mellomvern i sikringsskap. Finvern, som beskytter elektronikken ute i anlegget, er ikke et krav, og mange anlegg får derfor kun installert mellomvern. Men er det nok?

– Nei, sier produktsjef for energi i Micro Matic, Mikael Salsheden.

bilde Overspenningsvern beskytter mot unødvendige skader.1
LETT, RIMELIG & PREVENTIVT: Mikael Salsheden, produktsjef energi i Micro Matic sier mange tror at det holder med et overspenningsvern i boligen. Slik er det ikke.

Han viser til at mellomvern primært beskytter el-anlegget mot svekkelser som igjen kan føre til brann, men mellomvern beskytter nødvendigvis ikke elektronikk ute i anlegget. Mange av skadene kunne dermed vært unngått dersom installatør hadde montert finvern i tillegg.

– Vi forsikrer oss mot det meste i dag uten at vi forventer at det skal skje oss noe, men de fleste har erfart eller hørt om noen som har fått utstyr som inneholder elektronikk ødelagt. Unødvendige skader og slitasje utgjør betydelige kostnader og en sikkerhetsrisiko. Mange tror at mellomvernet i sikringsskapet beskytter alt i hele boligen, men slik er det ikke. Det er kjedelig for den det gjelder og forsikringsselskapet – og særlig fordi det er både lett og rimelig å installere finvern som har en tydelig preventiv virkning, sier Salsheden.

Senskader gir brannrisiko

Det er krav om å installere mellomvern, og erfaringsmessig er det veldig få som kontrollerer om vernene er intakte, mener Salsheden. Det er også mange sluttbrukere som ikke vet hva slags vern som er installert, eller om de har vern i anlegget i det hele tatt.

– Mellomvern beskytter mot overspenning – men svekkes for hver gang det blir utsatt for overspenning. Uten kontroll er det mange som risikerer å ikke ha den beskyttelsen de tror de har – en falsk risiko som kan utgjøre en enda større fare, sier Salsheden.

Fordi kravet ikke har tilbakevirkende kraft, er det dessuten mange el-anlegg fra før 2010 som står uten overspenningsvern. For deg som installatør eller montør er det derfor spesielt viktig å opplyse om hvorfor mellomvern og finvern bør installeres også i eldre anlegg.

bilde Overspenningsvern beskytter mot unødvendige skader.2

MANGE STÅR UTEN OVERSPENNINGSVERN: For deg som installatør er det viktig å opplyse om hvorfor kundene bør ha både mellomvern og finvern.

Usynlige svekkelser gjør at mange sluttbrukere rett og slett ikke vet at anlegget er skadet før det er for sent.
– Produktsjef for energi i Micro Matic, Mikael Salsheden.

Hvorfor finvern?

– Når minstekravet i bolig kun gjelder mellomvern, kan det være nødvendig å spørre om det alene er godt nok eller om installatør/montør i tillegg bør tilby en komplett beskyttelse hvor også elektronikken ute i anlegget beskyttes mot ødeleggelse, sier Salsheden.

Godkjente finvern (T3) i IT-nett skal ha beskyttelse i både fase/jord og fase/fase og beskytter dermed elektronikk fra restspenning og indusert fase/fase–spenning.

– Finvern er en rimelig og enkel beskyttelse. Det finnes både som fastmontert og pluggbart. Fordelen med pluggbart er at det ikke krever noen installasjon, og kan brukes der kunde selv ønsker beskyttelse. Finvern skal ikke brukes alene, kun i tillegg til mellomvern.

Varierende kvalitet på markedet

Mange sluttbrukere kjøper i dag finvern selv på nett eller i retailbutikker. Disse produktene er av varierende kvalitet og ofte produserte for TN-nett og ikke i henhold til krav i norske IT-nett. Dette medfører en falsk trygghet som i verste fall kan utgjøre større skade.

– Nettopp fordi dette er et sikkerhetsspørsmål, har installasjon av finvern et stort markedspotensial for installatører. Det bør installeres minst to finvern per bolig for beskyttelse av TV, PC eller annet utstyr som inneholder elektronikk. Vær oppmerksom på at finvern beskytter inntil 5 meter, både før og etter vernets plassering på samme kurs, sier Salsheden.