StrømKontroll – Ny pakkeløsning for strømsparing

3 minutter|1/8/2022

StrømKontroll-pakken fra Futurehome installeres enkelt på én time, er skreddersydd for Enova-støtte og inneholder alt kunden trenger for å kutte strømregningen.

StrømKontroll fra Futurehome er et strømstyringssystem med mange fordeler for både kunden, miljøet og deg som skal installere det. Systemet bidrar til å redusere strømforbruket, og hjelper kunden med å spare opptil flere tusen på strømregningen i året.

Det er også skreddersydd for støtteordningen til Enova, noe som innebærer at kunden kan få 35 % av investeringen tilbake. Og hvis de har kjøpt elbillader i løpet av de siste 20 månedene, kan de få igjen deler av pengene de betalte for den også.

Dette gjør at pakken er svært enkel å selge inn, og den har mange oppsalgsmuligheter med for eksempel flere termostater og smarte stikkontakter. Selve installasjonen er raskt og enkelt unnagjort på en time.

Tar hensyn til både strømpris og effekttopper

StrømKontroll-pakken består av fire komponenter som åpner for fjernstyring og samhandling med strømprisen for det man bruker mest strøm på:

  • En termostat til oppvarmingskilder som gulvvarme

  • En 16A smartrelé for varmtvannsberederen

  • En Futurehome Smarthub

  • En energimåler (HAN-plugg) som viser strømbruk i sanntid

Automasjoner basert på strømpriser, ukeplan og temperatur gjør det lettere for kunden å redusere forbruket. Samtidig registrerer HAN-sensoren hele husets strømforbruk i sanntid, og kan styre apparatene ut fra en samlet effektvurdering i tillegg til strømprisen.

Dermed finner StrømKontroll automatisk den mest effektive måten å bruke strøm på, både med hensyn til strømprisen og effekttopper, noe som er svært gunstig i forbindelse med den nye nettleiemodellen som innføres i år.

bilde StrømKontroll – Ny pakkeløsning for strømsparing.1

Raskt lønnsomt med støtte fra Enova

Mange kunder kvier seg for å gjøre større investeringer, men ikke alle er klar over at det finnes støtteordninger de kan søke på. StrømKontroll-pakken er spesialtilpasset kravene i Enovas støtteordning for smart strømstyring.

Støtteordningen gir privatpersoner rett til å få dekket noe av regningen dersom man tar styring på minst to av de største «driverne» på strømregninga. Det vil si at kunden som kjøper pakken, har rett til å få dekket 35 % av kostnaden, inkludert installering. Og med en årlig besparelse på strømregningen på flere tusen kroner, blir StrømKontroll-pakken raskt lønnsom for kunden.

Gunstig for elbillading

Ved siden av oppvarming, som står for 80 prosent av folks strømforbruk, gir lading av elbil et betydelig utslag på strømregningen. Ettersom StrømKontroll-pakken har støtte for elbilladere som Easee, Zaptec og DEFA, er den ekstra gunstig for de som lader mye elbil.

Når elbilladeren er koplet på samme smarte strømstyringssystem som varmtvannsberederen og oppvarmingskildene, kommer den også innunder den samme støtteordningen fra Enova. Dermed vil de 35 prosentene man får dekket gjelde totalsummen for StrømKontroll-pakken og det man betalte for elbilladeren med installering.

Og best av alt: Det gjelder også med tilbakevirkende kraft i 20 måneder.

Easee elbillader smart app
Bilde: Easee

Sparer miljøet

Både i Norge og resten av verden er strøm blitt et knapphetsgode etter hvert som man skal elektrifisere stadig flere utslippstunge sektorer, og nylig varslet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) et underskudd på strøm i Sør-Norge allerede fra 2026.

NVE har estimert at man kan spare godt over 10 prosent av Norges samlede kraftforbruk gjennom ulike tiltak i bygg ved å redusere strømforbruket og utnytte strømnettet smartere.

StrømKontroll-pakken gjør at alle kan bidra til å spare miljøet, samtidig som man kutter strømregningen.

Komponentene kan installeres i både eldre og moderne boliger, og krever kun internettilkobling og mobilapplikasjonen Futurehome som lastes ned gratis på App Store eller Google Play.