TFXP MR Flex® Hybrid – ny kabel fra NEK Kabel AS

2 minutter|23/5/2023

Spar tid med TFXP MR Flex® Hybrid for tilkobling av inntak og overspenningsvern i TKS-skap.


TFXP MR Flex® Hybrid er en ny inntakskabel fra NEK Kabel AS til bruk mellom TKS-skapet ute og sikringsskapet inne. Hybridkabelen har både kraftkabel og 2-ledere 1,5 mm² til varsling av defekte overspenningspatroner ved overspenning og lynnedslag. Den er dobbeltisolert, fleksibel og UV-bestandig, og kan brukes både innendørs og utendørs.

Nye krav i NEK 400

I september 2022 kom NEK 400:2022 med en oppdatering som stiller krav til varsling i form av lyd eller lys ved defekt overspenningsvern i nye boliger eller leiligheter. Det skal med andre ord kommuniseres et signal som er synlig eller kan høres inne i huset, dersom overspenningsvernet ute i TKS-skapet er slått ut. Hensikten er å sikre at kunden får kontaktet installatør for å skifte ut defekte patroner i overspenningsvernet, før et eventuelt nytt lynnedslag.

For at signalet skal utløses et sted hvor det blir sett eller hørt, må man trekke en kabel fra signalklemmene på overspenningsvernet i TKS-skapet til sikringsskapet inne i boligen.

Raskere og rimeligere

Kabelen som kobler sammen TKS-inntaksskapet ute og sikringsskapet inne, må trekkes gjennom rør i ytterveggen og deretter frem til sikringsskapet. Dersom man bruker én vanlig inntakskabel og trekker et signalpar ved siden av, tar det mer plass og er mer tidkrevende. Noen ganger trenger man også to rør, og i eldre hus er det ofte bare ett rør mellom inntak og sikringsskap.

I TFXP MR Flex® Hybrid-kabelen er det lagt til et signalpar 2 x 1,5 mm² som er PEX-isolert og kl.5 CU 2 x 1,5 mm². Tverrsnittet på signalparet er 1,5 mm² som er minste lovlige tverrsnitt på strømføringskabel som kan føres inn i et sikringsskap. Dermed blir det både rimeligere for kunden, og raskere for deg å gjøre jobben.