Lofoten Elektro AS tenker stort

5 minutter|15/8/2022

Helt nedi vannkanten, på Leknes i Lofoten, reiser det seg et nytt næringsbygg. Arkitekturen er storslagen og moderne, samtidig som den smelter nesten sømløst sammen med omgivelsene. Elfager Lofoten Elektro AS, har lagt ned mye tid i planleggingen, og leverer en totalteknisk løsning sammen med sine samarbeidspartnere. Bli med inn og se hva som skjer under, inni og over hos Nordly Eiendom på Leknes.

Lokal total-leverandør

Byggeplassen var som byggeplasser flest da vi besøkte dem i februar – full av arbeidere, plantegninger og materialer. Og i sentrum av planleggingen er den lokale Elfager-bedriften, Lofoten Elektro AS, som leverer den totaltekniske løsningen.
Niilo Nissinen er avdelingsleder på Leknes og har lagt ned mange timer i planleggingen.

Ofte er det sånn at når store prosjekter igangsettes her i nord, så hentes det inn anbud fra mange forskjellige tilbydere, og bedrifter kommer tilreisende for å utføre sin ekspertise. Sånn trenger det ikke å være, sier Nissinen.

Lofoten Elektro AS har kontrakt på elektro, automasjon, alarm og sikkerhet, lås og beslag, VVS, ventilasjon, brønnboring og ladestasjoner, samt plass- og veibelysning til adgangsvei. Og for å få til det, trengs det god planlegging, og gode samarbeidspartnere.

276943849 335946605168724 2357114711488279125 n (1)

PÅ JOBB: Anleggsleder Stian Pedersen og Avdelingsleder Niilo Nissinen.

276943849 335946605168724 2357114711488279125 n (1)

MANGE I ARBEID: Elisabeth Larsen er lærling i Lofoten Elektro AS. I tillegg til egne ansatte, leide de inn 15 elektrikere til prosjektet.

Planleggingen startet tidlig

Ett av områdene som har krevd mye planlegging, er belysning og valg av armatur. En varmesentral fullstappet av rør, elektronikk, kabler og utstyr har også krevd mye koordinering.

Det at himlingen er i metall har også gjort at alt utstyr for tekniske fag helst skulle ha ferdigstansede hull. Planlegging har med andre ord vært viktig for resten av arbeidsflyten, sier Nissinen.

Det elektriske anlegget dimensjoneres for totalt 3000KVA over to trafoer og en splittet hovedfordeling, der majoriteten er tiltenkt en fremtidig LAB/landfløy.

Luft, varme og kjøling

Selv med en beliggenhet langt mot nord, må man tenke kjøling, og ikke bare oppvarming. Fasaden i glass og stål gjør at det krever mye energi å kjøle ned bygget på solrike dager.

Grunnvarme er hentet opp ved å bore 12 stykk brønner som hver er 300 meter dype. Grunnvarmen leverer energi til varmepumpesystemet internt i bygget, som igjen sørger for at luft, varme og kjøling spiller på lag.

Ventilasjonsanlegget leverer temperert luft som er tilpasset til utetemperaturen, og den leverer samme temperatur til store deler av bygget. Det er dermed gulvvarme og eventuelt kjøletak som står for de lokale justeringene av temperatur i rommene. Hvert rom er utstyrt med en romkontroller hvor brukeren kan stille inn ønsket temperatur. Romkontrolleren kommuniserer over KNX med ventiler som styrer gulvvarme, og kjøletak i de aktuelle rommene.

Mengden luft som forsynes til hvert rom vil variere basert på tilstedeværelse i rommet, og i enkelte rom benyttes det måling av CO2. Dette skjer også over KNX, hvor VAV-spjeldene som styrer luftmengden knyttes til tilstedeværelsesdeteksjon eller CO2-måling i rommet, sier anleggsleder Stian Pedersen.

276069710 1352018975223232 23597057796465165 n

UT MOT HAVET: Fellesområdet blir plassert nærmest havet. Her er det store glassvegger som gir super utsikt, men også mye sol og varme inn. Kjøling er derfor en naturlig del av løsningen.

276945185 817442425878099 1631330485091211740 n

STÅLFASADE: på vei inn i det som skal bli byggets lab.

Automatisering

I et såpass stort kontorbygg, har bygningsautomatikken over 1000 I/O. Da er det viktig med god automatisering. Lofoten Elektro har valgt KNX for romkontroll.
En av de store fordelene med KNX er at det finnes et enormt utvalg av komponenter, og at disse komponentene stort sett er helt kompatible med hverandre, sier Petter Jørgensen, ansvarlig for automasjon.

Produkter med KNX-varemerket skal følge veldig tydelige retningslinjer for kommunikasjon og datatyper, og dette gjør det enkelt å programmere. I tillegg til de grunnleggende programmeringsfunksjonene som ligger i KNX-produktene, kan man legge til en logikkontroller for mer avansert funksjonalitet.

Wago for PLS

For styring av de produserende varme- og kjølesystemene bruker vi Wago sin plattform for PLS, i form av kontrollere, I/O-systemer, nettverksutstyr og touchpanel, fortsetter Jørgensen.

Wago sin plattform baserer seg på moderne programvare som følger internasjonale industristandarder for utvikling av PLS-baserte styringssystemer. Dette lar oss programmere i høynivåspråk, og dra nytte av det betydelige kompetansemiljøet som finnes – både internt i vår bedrift, men også eksternt.

Byggets SD-anlegg bygges i programvaren AVEVA Plant SCADA. SD-anlegget kommuniserer med de andre systemene i bygget ved hjelp av flere forskjellige kommunikasjonsstandarder, som for eksempel Bacnet IP, og OPC.

SD-anlegget skal blant annet inneholde et energioppfølgingssystem (EOS), som vil tillate eieren av bygget å registrere og analysere energiforbruk på de forskjellige systemene i bygget, samt vise effektfaktorer og andre nøkkeltall for varme- og kjøleanleggets ytelse. For å hente inn data til dette systemet benyttes både termiske og elektriske energimålere.

276131486 1145672856248193 4877046828770519806 n

OFFICE WITH A VIEW: upåklagelig utsikt fra dette kontoret.

leknes400x600-3

TAVLER: Stian Pedersen sjekker en av tavlene som skal på plass.

Lokal satsning på næring

Lofoten Elektro AS ønsker å fortsette med å tilby totale løsninger til næringslivet. De bygger derfor kompetansen internt i bedriften.

Tre av de ansatte går 3-årig desentralisert Teknisk Fagskole samtidig som de er i jobb. Utdanningen dekkes av Lofoten Elektro avdeling Leknes, og vil gi bedriften tre nye ingeniører, en investering Nissinen ser på som essensiell for begge parter.

Som leverandør av totaltekniske løsninger vil vi ha de beste folkene i arbeidsstokken internt, og slippe å leie inn folk til de store prosjektene. Samtidig er det viktig at de ansatte opplever at de har utviklingsmuligheter, og ikke minst fremtidsmuligheter, slik at de velger å bli her hos oss i Lofoten Elektro AS, sier Nissinen.