Visste du at lyset påvirker konsentrasjonen?

4 minutter|22/6/2022

På Kongsgårdmoen skole i Kongsberg varierer fargene og lysstyrken for å hjelpe elevene med konsentrasjon, døgnrytme og humør. Lærerne bruker kaldhvitt lys for konsentrasjonsarbeid og varmhvitt lys når elevene skal slappe av.

På Kongsgårdmoen skole går det 230 grunnskoleelever. Skolen ble åpnet i 2015 og har satset på moderne løsninger som skal gjøre skolehverdagen bedre for alle elevene. Innføringen av «Human Centric Lighting», eller menneskeorientert belysning, er ett av tiltakene.

Når elevene kommer på skolen om morgenen blir de møtt av et kaldhvitt og intensivt energilys den første timen. Det kaldhvite lyset skal regulere produksjonen av stress og søvnhormoner hos både lærere og elever.

Lys betyr mye

– Lys har generelt en stor innvirkning på oss mennesker. Vi trenger det ikke bare for å se, det påvirker ikke minst humør og aktivitetsnivå. Våre fysiologiske reaksjoner på lys avhenger av lysets egenskaper som fargespektrum, intensitet og tid. Derfor vil karakteristikken til det kunstige lyset i omgivelsene våre ha stor betydning siden vi tilbringer mye tid innendørs.

Human Centric Lighting-løsninger kan støtte menneskets døgnrytme, forbedre konsentrasjonen, forhindre søvnforstyrrelser og gi bedre velvære, forklarer Lars Fredrik Forberg, konseptutvikler ekspert på Human Centric Lighting hos Glamox Luxo Lighting, som er leverandør av lyset på skolen. Det er Forenede Montører som har utført installasjonen.

Formålet er å fremskynde dagsrytmen, slik at elevene blir mer aktive på dagtid og søvnigere når kvelden kommer. Når elevene samles for å høre læreren fortelle en historie, brukes imidlertid et varmhvitt lys for å skape en mer avslappet atmosfære.

Lærerne utfører selv justeringene og kan aktivere fokuslys når det er tid for oppgaver som krever full konsentrasjon. Kaldhvitt lys øker konsentrasjonen og våkenheten i mer intense perioder, for eksempel ved matematikkprøver eller stilskriving.

Belysningen slås på gjennom bevegelser. Lysanlegget er programmert med fire forskjellige scenarier som skal hjelpe elevene gjennom skoledagen.

– Skolen har installert armaturer med LED-lyskilder som kan justeres fra kaldhvitt til varmhvitt lys. Alle klasserommene er utstyrt med denne løsningen, noe som gjør dette til den mest omfattende Human Centric Lighting LED-installasjon hittil, sier Forberg.

Kontroll på flere nivåer

Human Centric Lighting-løsningene inkluderer kontroll på spektrum, intensitet og timing.

– For å installere og programmere effektive løsninger for Human Centric Lighting, må man være spesielt omhyggelig med tre parametere. De står i forhold til hverandre, og kan brukes til å balansere effekten på mennesker, sier Forberg.

De blå bølgelengdene i lyset er de biologisk aktive delene. Derfor brukes kaldhvite lyskilder med en høy andel blå bølgelengder. Intensitet er mer komplisert, og henger nøye sammen med timing og varighet.

– Vi kjenner de minimale og de maksimale lux-nivåene som trengs for å undertrykke melatoninproduksjonen, og vi vet hvor lang tid det tar å skape en ønsket døgnsyklus- eller faseforskyvningseffekt. Men dette er først og fremst basert på laboratoriestudier. I vanlige omgivelser trenger vi et større datagrunnlag for å forstå effekten av disse innstillingene på mennesker i ulike situasjoner.

Et moderne lysstyringssystem er svært fleksibelt og er ofte energibesparende. Brukerne er ofte fornøyde så lenge det er nok lys på riktig sted og til riktig tid. Byggeier eller leietaker ønsker samtidig løsninger som fyller belysningskravene på et så lavt energinivå som mulig.

– Utfordringen er å sette opp løsninger som tilfredsstiller de forskjellige behovene. Lysregulering sparer energi, men handler også om å skape optimale settinger for ulik bruk av et areal, sier Forberg.

LED-armaturer

Armaturene som benyttes i skoleløsningen er modulære LED-armaturer med lysdioder med svært god fargegjengivelse (Ra>90), noe som er mye større enn minstekravene for skolebelysning. Det gjør det både lettere og mer behagelig å lese, skrive og fargelegge.

Lysindustrien har nå begynt å forstå de mange fordelene med menneskeorientert belysning. Det gjenstår mye forskning, men vi vet at ulike bølgelengder påvirker hormonproduksjonen i kroppen. Vi har innsikt i hvilke typer lyskilder som kan oppnå ønsket biologisk effekt. Vi vet dessuten om intensiteten på lyset og timingen på bruken av de ulike lyssettingene. Hvitt kaldt lys er mer effektivt å bruke om morgenen, enn senere på dagen, sier han.

Utfordringen er fortsatt planleggingen av ulike lysnivåer. Skal man oppnå for eksempel 1000 lux på øyenivå, kreves det det dobbelte på arbeidsplassen.

– Det blir rett og slett for mye lys. De ansatte vil bli blendet av lysstyrken, samtidig som det brukes for mye elektrisitet. Løsningen ligger i å tilpasse nivåene til det som er biologisk effektivt, samtidig som det må være et behagelig lys å jobbe i, mener Forberg.