Onninen har gjennomført Plastløftet 2022

Grønt Punkt Norge har tildelt Onninen AS bevis for Plastløftet 2022 – bedriftenes løfte om å jobbe mot en mer sirkulær plastøkonomi.

Målet med plastløftet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

Onninen AS er, sammen med sine eiere Kesko Oyj, opptatt av bærekraft, og selskapet har forankret egen innsats innen flere bærekraftsmål, blant annet målet om ansvarlig forbruk og å stanse klimaendringene. Innenfor begge disse målene er vårt arbeid mot en mer sirkulær økonomi relevant. De siste årene har vi hatt et særskilt fokus på vårt eget forbruk av plast.

I 2020 ble det bestemt at Onninen skulle forsøke å ta Plastløftet for året 2021. I mars 2022 fikk vi beskjeden fra Grønt Punkt om at vi hadde klart dette. Når vi forpliktet oss til Plastløftet tok vi utgangspunkt i tre områder;

• øke bruken av resirkulert plast,
• unngå unødvendig bruk av plast, og
• designe vår egen emballasje for gjenvinning.

I 2021 ble vi særlige gode på å unngå unødvendig bruk av plast. Vi reduserte plastmengden per varelinje med tilnærmet 40% som førte til at vi reduserte forbruket av plast med nesten 8 tonn. Samtidig har Onninen oppnådd en formidabel salgsvekst i markedet, men uten at plastforbruket har økt tilsvarende per varelinje ut til markedet.

For å få til dette har det vært viktig med målrettet jobbing innen logistikk og på sentrallager. Med et bevisst forhold til plastforbruk, ser vi resultater. Vi har redusert My i vår nye strekkfilm, vi plaster mindre rundt varene før de sendes ut fra lager, og vi har skiftet til nye etiketter som ikke reduserer kvaliteten på emballasjen som anvendes, som igjen bidrar til at returnerte varer ikke må kasseres på grunn av ødelagt emballasje.

Webbilde Plastløftet.
Plastløftet 2022: Hans Joachim Motzfeldt tok i mot diplom på vegne av Onninen AS.

emballasje
Mye å hente: Onninen har spart 8 tonn plast ved å gjøre endringer i blant annet pakking.

I tillegg har vi satt inn tiltak for å øke andelen resirkulert plast i det vi kjøper inn, og vi er i gang med å se på en mer innovativ emballasje på våre egne merkevarer. Plastløftet har vært en viktig inspirasjon for oss i dette arbeidet.
Når vi bruker plast er det i hovedsak for å beskytte varene vi sender ut til kundene. Det er viktig at varen kommer trygt frem til kunden. Vi må unngå at varen blir ødelagt på veien. En ødelagt vare som må kastes har også et betydelig miljøavtrykk. Kvalitet er viktig i alt vi gjør, men kan vi beholde kvaliteten og samtidig bruke mindre plast er det et stort skritt på veien til en mer miljøvennlig drift.

I 2022 skal vi fortsette arbeidet og går for et nytt plastløft. Vi skal fortsette å være innovative i måten vi bruker plast på og jobbe videre med enda flere smarte løsninger.

Du kan lese mer om Plastløftet og hva det innebærer her.