Elektrogrossisten Onninen med rekordår

Installasjon av elektrisk utstyr har skutt fart under pandemien. Elektrogrossisten Onninen vokste med hele 23 prosent i 2021 og omsatte for over 3 milliarder kroner. En av nisjene som vokser raskest er installasjon av billadere.

– Vi har spisset innsatsen inn mot installasjonsmarkedet, som er området vi er aller sterkest på. Herunder også billadere, hvor det har vært en formidabel boom i 2021. Satsningen har gitt strålende resultater, og Onninen tar betydelige markedsandeler i Norge. Vi er virkelig på offensiven innen elektro nå, sier administrerende direktør for Kesko Norge, Hilde Kristoffersen.

Omsetningen til Onninen landet på 296 millioner euro, som er en vekst på 23,3 prosent i løpet av 2021. Onninen har nå en markedsandel på 21 prosent ifølge statistikk fra Virke. Markedsandelen har økt betydelig gjennom året.

Tallene til Onninen kommer frem under morselskapet Keskos kvartalspresentasjon. Her presenteres også tall for Byggmakker, som har god vekst i 2021.

– Jeg er fornøyd med veksten i Byggmakker, og at vi gjennom året har befestet posisjonen som en av de ledende byggevarekjedene i Norge. Alt i alt kan vi se tilbake på et sterkt år for byggevarebransjen i Norge, men i 2022 skal vi markere oss ytterligere og bli mer offensive i markedet, sier Kristoffersen.

Byggmakker har omsatt for 721 millioner euro i løpet av 2021, en vekst på 10,2 prosent.

Tallene for fjerde kvartal 2021 viser at omsetningen for Onninen var på 86 millioner euro, en vekst på 23,6 prosent. Byggmakker omsatte for 173 millioner euro i fjerde kvartal, en vekst på 8 prosent.

Utsiktene for 2022 er positive. Vi forventer en fortsatt vekst i B2B markedet, som totalt står for 75% av divisjonens salg. I B2C markedet forventer vi en mer normalisert etterspørsel.

__
For mer informasjon, kontakt:__

Petter Knutsen, Direktør Kommunikasjon, Konsepter & eCom, +47 90 96 43 66

Om Kesko Norge

*Byggmakker og Onninen eies av finske Kesko. Kesko er en av de største detaljhandelsselskapene i Nord Europa. Forretningsområdet byggevarer og teknisk handel, med sine 17000 ansatte, har et omfattende tilbud av produkter til proff og forbruker. Salget skjer gjennom et omfattende nettverk av butikker, e-handel og digitale tjenester. Les mer på: Byggmakker.no og onninen.no *