Slik fungerer returordningen av kabeltromler

Enkel og oversiktlig retur av kabeltromler av tre, med full kontroll over sluttoppgjøret.

Slik fungerer returordningen:

1. Registrer tromlene på kabeltrommel.no

  • Lokasjon og sporing av dine returtromler

2. Vurder tromlene

  • Følg eksempler over vrak/godkjente tromler
  • Få et estimat over sluttoppgjøret

3. Få tilsendt et frakttilbud (valgfritt)

  • Kabeltrommel.no har et eget Transporttorg
  • Benytter ledig returkapasitet i transportmarkedet
  • Du gir selv aksept / avslag på frakttilbudet
  • RS Trommelservice er oppdragsgiver

4. Levering til nærmeste returpunkt

  • Returpunkt over hele landet

5. Avregning og oppgjør direkte til eier av tromlene

KabeltrommelnettsideLaptop

Registrer din trommelretur her