Vis utgåtte produkter
Merke:
ELIS
Kategori
Merke
Nye produkter
Merkespenning U
Kjernefarge
Materiale i ytre kappe
Ledermateriale
Ytterdiameter omtrentlig
Farge på yttermantel
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Nominelt ledertverrsnitt
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Viser 4 resultater
ELIS
Ny
ELIS
Ny
ELIS
Ny
ELIS
Ny