Sikre arbeidsplassen med lockoututstyr

3 minutter|24/1/2023

Er du godt nok sikret mot strømulykker? De fleste er flinke til å sørge for personlig verneutstyr, men er du like flink til å sikre anlegget du jobber på?

– Vi har relativt gode skadetall, og det er heldigvis sjeldent vi har dødsulykker, sier Eirik Remo, fagsjef HMS i Nelfo.

– Dette skyldes at bransjen er veldig god på internkontroll. De fleste arbeidsplasser har også fokus på gode sikkerhetsrutiner, men likevel hender det at det glipper, sier han.

Strenge krav til sikkerhet

Norske arbeidsplasser som jobber med elektriske anlegg, er underlagt en rekke strenge krav, blant annet Forskrift om Sikkerhet ved Arbeid i og Drift av elektriske anlegg (fse).

– Det er i snitt revisjon fra det lokale eltilsyn hvert tredje år og krav til dokumentering av at alt er i orden. Elektrikere er også pålagt å følge den årlige sikkerhetsopplæringen med praktisk førstehjelpskurs, sier Remo.

Onntime artikkelbilde Gylling Lockout 5
Eirik Remo, fagsjef HMS i Nelfo

Likevel mottar DSB meldinger om rundt 500 strømulykker hvert år. Forskning fra STAMI tyder på at det er rundt 3000 hendelser hvor den som blir eksponert trenger medisinsk oppfølging, og ifølge spørreundersøkelser på fse-kurs får hver elektriker i snitt 4 strømgjennomganger per år.

– En av hovedårsakene til at det skjer ulykker, er at man glemmer å ta sikringen og sjekke at anlegget er spenningsløst før man starter å arbeide, sier Remo.


– Det skjer også en del ulykker i forbindelse med utilsiktet innkobling, for eksempel hvis en annen håndverker trenger strøm og kobler på anlegget igjen. Dette kan man enkelt unngå med mekanisk sikring og skilt, sier han.

Bruk riktig lockoututstyr

Bruk av lockoututstyr hjelper til med å hindre utilsiktet innkobling, og bør være tilgjengelig for alle som jobber på elektriske anlegg. Gylling Teknikk AS er en av leverandørene av lockoututstyr på det norske markedet, og har i samarbeid med norske elektrikere laget 3 standard sett med lockoutprodukter: MINI, MIDI og MAXI.

Settene inneholder produkter som dekker de fleste behov for å ivareta sikkerheten, og kan hjelpe deg med alt fra utkobling av enkeltkurser til større og komplekse systemer. Her finnes løsninger som passer for montør og lærling på service, og industri, bygg og anlegg.

– Hendelser kan skyldes alt fra mangelfulle rutiner og opplæring, manglende utstyr eller at man har kranglet hjemme og ikke har hodet med seg. Arbeidsgiver har et ansvar, men hvis noe glipper er det deg som elektriker det går utover. Derfor er det utrolig viktig å ta ansvar og passe på seg selv, sier Remo.

Sikkerhetspakker fra Gylling

Lockout sett MINI

 • 2 stk. Gylling universal-lockout
 • 1 stk. gul ikke-ledende hengelås
 • 10 stk. «ARBEID PÅGÅR» tags med strips
 • 1 stk. beltebag

Lockout sett MIDI

 • 3 stk. Gylling universal-lockout
 • 2 stk. gul ikke-ledende hengelås
 • 1 stk. NH01 ikke-ledende låsebøyle
 • 10 stk. «ARBEID PÅGÅR» tags med strips
 • 1 stk. beltebag

Lockout sett MAXI

 • 3 stk. Gylling universal-lockout
 • 1 stk. Lockout 493B for liten effektbryter
 • 1 stk. Lockout 491B for stor effektbryter
 • 1 stk. Lockout CBL12, passer for de fleste effektbrytere
 • 2 stk. Gylling Lockout UZ
 • 1 stk. Lockout Wire 2,0 m
 • 3 stk. gul ikke-ledende hengelås (ulike nøkler)
 • 1 stk. NH01 ikke-ledende låsebøyle
 • 10 stk. "Arbeid pågår"-tags gul/svart
 • 1 stk. beltebag

Lockout