Nye regler for laderett gir nye muligheter for elektrikere

5 minutter|1/9/2023

Nye regler stadfester at beboere i borettslag og sameier har rett til å lade elbil, og stiller krav om ladeklare nybygg. Dette sier NEK 400, eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Stadig flere nordmenn skaffer seg elbil, og behovet for ladepunkter vokser. De siste årene har lovverket stilt strengere krav om at alle nybygg, samt både nye og eldre borettslag og sameier, blir tilrettelagt for lading.

For elektrikere betyr dette en økning i oppdrag knyttet til oppsett av ladepunkter, og en gullgruve av muligheter for både installasjon, vedlikehold og rådgivning.

Dette må du vite om lovverket for lading av elbiler.

Onntime artikkelbilde Zaptec Systemlading 1

Laderett i borettslag og sameier

I 2020 ble det innført nye regler for lading av elbiler i borettslag og sameier. Disse reglene slår fast at beboere har rett til å installere en ladestasjon så lenge det ikke medfører urimelige ulemper for borettslaget. Styret må med andre ord ha saklig og dokumentert grunn for å nekte.

En saklig grunn kan være at borettslaget allerede har store økonomiske forpliktelser, men dette må i så fall dokumenteres. Styret kan også si nei til at privatpersoner setter opp et enkelt ladepunkt, dersom de planlegger en felles installasjon.

Brannfare regnes ikke som saklig grunn, men er derimot et godt argument for å benytte kvalifiserte fagfolk og installere trygge ladesystemer som følger alle sikkerhetsstandarder.

Det er også verdt å merke seg at NEK 400 kom i oppdatert utgave i 2022 med en ny delstandard som sier at nye bygg må være klargjort med føringsveier for lading av elbil.

Enkeltpunktslading eller systemlading – hva lønner seg?

Det finnes to typer lading av elbiler i borettslag:

 • Enkeltpunkstlading der hver beboer installerer sitt eget ladepunkt
 • Systemlading der borettslaget installerer et felles ladeanlegg for alle beboerne

Enkeltpunktslading kan virke enkelt ved første øyekast, men kan føre til kapasitetsproblemer dersom alle beboerne installerer et ladepunkt på sin egen parkeringsplass.

Onntime artikkel AtleDamm
Atle Damm, kategorisjef i Onninen.

– Systemlading vil alltid være det mest fornuftige der flere enn tre ladere er installert, som f.eks. i et borettslag, sameier og bedrifter. Ved å samkjøre laderne i et system vil man sikre at tilgjengelig effekt fordeles både rettferdig og fornuftig, sier Senior Kategorisjef i Onninen, Atle Damm.

For borettslag og sameier hvor antall elbileiere stadig øker, vil det som regel lønne seg å etablere et felles ladeanlegg som kan dimensjoneres for å ta imot tilstrekkelig med strøm.

Et slikt system sørger for at man unngår effekttopper ved å styre elbilladingen til perioder der annet strømforbruk er lavt. Dette gir en direkte og positiv effekt på strømregningen til brukeren, samtidig som man bidrar til et «sunt» nett.

– Sikkerhet er et annet viktig argument for systemlading, og det oppnås blant annet ved at hver lader har egen innebygd sikring. Da unngår man at feil på en lader slår ut hele anlegget, legger han til.

Dynamisk fasebalansering med Zaptec Pro

I dag finnes det flere smarte ladeanlegg på markedet med gode teknologiske løsninger som sørger for at det blir nok strøm til alle. En av leverandørene er Zaptec, som tilbyr ladestasjonen Zaptec Pro tilpasset større parkeringsplasser og felles ladeanlegg.

– Borettslag og sameier må finne enkle og brukervennlige løsninger, samtidig som de må tenke kostnadsbesparing. På lang sikt er systemlading med et smart ladesystem en fordel for alle parter, sier Mats Vorkinn, Product Marketing Manager i Zaptec.

Onntime artikkelbilde Zaptec Systemlading 2
Mats Vorkinn, Product Marketing Manager i Zaptec

Zaptec Pro er et fleksibelt ladesystem med lastbalansering via skytjeneste og patentert dynamisk fasebalansering. Det innebærer at man utnytter strømmen bedre og kan lade flere biler samtidig. Man kan også legge til flere ladestasjoner i fremtiden uten å måtte betale store summer for oppgraderinger av strømnettet.

Det er veldig viktig å utnytte strømnettet optimalt, spesielt i eldre borettslag hvor det kan være lavere tilgjengelighet og kapasitet. Ved å utnytte den tilgjengelige strømmen best mulig, kan alle lade raskt og effektivt når de trenger det, uten å overbelaste strømnettet.

Skalering og betalingsløsninger

En annen fordel med systemlading er at det er enkelt å utvide anlegget etter hvert som det blir behov for flere ladepunkter.

– Med ladesystemet til Zaptec er det enkelt å koble til nye ladere uten at du må inn og gjøre endringer på de som allerede er installert. Dette er en stor fordel i borettslag og sameier hvor behovet for elbilladere øker jevnt og trutt, sier Vorkinn.

Zaptec Pro støtter en rekke betalingsløsninger, og har også en egen løsning hvor man kan se bruken på hver enkelt lader og bruker. Med Zaptecs egne betalingsløsning Charge 365 fordeles kostnadene automatisk mellom brukerne, slik at alle blir belastet for sitt eget forbruk. Ladingen kan startes med SMS, brikke, app eller via Charge 365-portalen.

Zaptec Pro

 • Fleksibelt ladesystem for borettslag, sameier og bedrifter
 • Enkel installasjon og skalering, med bakplater for fremtidens installasjoner
 • Patentert dynamisk fasebalansering:
  - Sikrer optimal bruk av strømmen på tvers av fasene
  - Bytter faser automatisk for å balansere strømbelastningen og sikrer maksimal utnyttelse
 • Kommunikasjon via 4G, WiFi og PLC
 • Fremtidsrettet:
  - Tilpasse kundens behov etter hvert
  - Oppdateringer via Wifi og 4G
  - 5 års garanti
 • Ladeeffekt opptil 22 kW
 • Støtte for Plug & Charge (ISO15118)
 • Innebygd jordfeilvern type B
 • Charge 365 betalingsløsning

Zaptec