Zaptec Sense - Smartere elbillading med lastbalansering

2 minutter|6/3/2023

Zaptec Sense bidrar til å utnytte strømmen på smartest mulig måte, uten å påvirke resten av bygningen og hovedsikringen.


Zaptec Sense justerer automatisk ladehastigheten i bygget basert på det totale strømforbruket og tilgjengelig strøm. Dermed utnyttes strømmen på best mulig måte slik at man kan lade bilen raskere, eller flere biler samtidig, uten fare for overbelastning og strømbrudd.

Den kan installeres i alle boliger, bofellesskap og næringseiendommer med begrenset strømforsyningskapasitet for lading av elbiler.

Slik fungerer Zaptec Sense

Zaptec Sense mottar en rapport fra sikringsskapet med den samlede kraften som brukes i bygningen, og justerer automatisk lasten utfra disse målingene. Ved lavt totalt strømforbruk øker ladehastigheten og motsatt, slik at man på beste måte benytter all tilgjengelig effekt på anlegget, uten fare for overbelastning av sikringen og strømbrudd.

Med Zaptec Sense slipper boligeier eller bygningseier store utgifter i forbindelse med sikringsoppgraderinger og kjøp av nye transformatorer. Den bidrar også til å redusere høye effekttopper som slår ut på strømregningen. Dette gjøres via Zaptec sin løsning Automatisk Effektbegrensning som man finner i brukerens Portal.

To versjoner

Zaptec Sense kommer i to versjoner ettersom det finnes forskjellige typer e-målere.

  1. Sense Generic (APG) for installasjoner uten tilgang til smartmålerport (HAN/P1). Denne fungerer kun sammen med tilleggsutstyr som man f.eks. får kjøpt i bundle-pakkene til Zaptec.
  2. Sense HAN (APH) for installasjoner med AMS. Koblet til HAN (RJ-45) porten.

De fleste private boliger har e-meter med HAN-port og kan bruke Sense HAN-versjonen.

I borettslag og næringsbygg kommer det an på om anlegget har AMS e-meter, hvordan sikringsskap, fordelingstavle og hovedkort er plassert, hvilke e-metere ladesystemet henter strøm fra og hvilken kommunikasjons- og nettverksløsning som benyttes.

Enkel installasjon med HAN-port

I pakken til HAN-versjonen får du en Zaptec Sense, en CAT6 kommunikasjonskabel med RJ-45 port og to typer oppheng. Zaptec Sense installeres enkelt ved å plugge den inn i målerens HAN-port med CAT6-kommunikasjonskabelen. Hvis HAN-porten allerede er i bruk, kan man koble til Y-splitter, slik at flere enheter kan bruke samme port på AMS.

Til slutt konfigureres produktet på et øyeblikk i Zaptec-appen, og installasjonen er klar.

Produkter fra Zaptec