Onninen satser på grønn transport

3 minutter|23/3/2023

Mer miljøvennlig transport fra hovedlageret i Berger er et viktig ledd i Onninens miljøstrategi.

Kesko-konsernet jobber kontinuerlig mot en mer miljøvennlig drift. De har blant annet FNs Bærekraftmål nr. 13 «Stoppe klimaendringene» som et av fire som er innlemmet i forretningsstrategien. For å nå dette målet, er grønn transport en viktig nøkkel.

– Vi har satt oss konkrete målsetninger i forhold til CO2-utslipp når det kommer til vår distribusjon. Vi skal være klimanøytrale innen utgangen av 2025, og all innleiet transport skal ha nullutslipp innen 2030, sier direktør for distribusjon i Onninen, Tore Myhre.

Grønnere transport fra hovedlageret

Under disse målene inngår all utgående transport fra hovedlageret i Berger, hvor Onninen har iverksatt flere tiltak for å redusere utslippene.
– Vi har jobbet med våre hovedleverandører innen transport for å finne miljøvennlige tiltak som også skal ivareta våre kunders krav til kvalitet i forhold til leveranser, sier Hans Joachim Motzfeldt, miljø- og bærekraftansvarlig i Onninen.

– I dag leverer vi blant annet alt med nullutslipp (biogass) for leveranser i Stor-Oslo og deler av Østlandet, sier han.

I tillegg benytter Onninen i stor grad jernbane der det er mulig, blant annet til Nord-Norge og dedikerte dager til Vestlandet. Det pågår et løpende arbeid med å flytte volumer over til mer miljøvennlige alternativer.

Artikkelbilde Grønn transport
Jobber mot mer bærekraftig transportløsninger for Onninen: miljø- og bærekraftansvarlig, Hans Joachim Motzfeldt, og direktør for distribusjon, Tore Myhre.

Mer nøyaktige målinger

I dag er Onninen i stand til å måle utslippene sine mer nøyaktig gjennom eget klimaregnskap. Mellom 2021 og 2022 målte man en reduksjon på ca. 230 tonn CO2.

Reduksjonen er først og fremst et resultat av mer nøyaktige CO2-utregninger, men også egen innsats for å oppnå mer klimavennlig transport.

– I dag har vi som et minimumskrav at all distribusjon utføres med Euro6-kjøretøy. Med nye markedskrav, og særlig fra det offentlige, blir det nødvendig å møte utviklingen med flere nullutslippskjøretøy i fremtiden, sier Motzfeldt.

For fremtidige distribusjonsavtaler er bærekraft en stadig viktigere faktor ved utvelgelse av samarbeidspartnere innen distribusjon.

Viktig for fremtidige samarbeid

I samarbeid med fremtidige leverandører blir bærekraft enda viktigere i årene som kommer.

– Vi jobber sammen med våre leverandører for fremtidens distribusjon, som i likhet med Onninen har sine målsetninger i forhold til reduserte utslipp, sier Motzfeldt.

I Express-butikkene tilbyr Onninen allerede Plukk&Pakk fra 14 butikker. Fra og med 2023 vil de kunne levere med nullutslipp (elektrisk) fra butikkene i Stavanger og Trondheim, i tillegg til Oslo og Bergen som allerede er etablert med nullutslippsleveringer.

– Vi arbeider kontinuerlig videre med våre leverandører i forhold til å kunne tilby dette også ved flere av våre Expresser i Norge, sier han.

Målsetninger og tiltak

Målsetninger for CO2-utslipp fra distribusjon:

• Klimanøytrale innen utgangen 2025
• All innleiet transport med nullutslipp innen 2030

Hovedprioritet på tiltak:

• Nullutslipp på leveranser i de største byene i Norge
• Biogass, HVO og tog på linjedistribusjon
• Monitorering og oppfølging av utslipp gjennom eget klimaregnskap
• Samarbeid med våre kunder for å sammen finne mer klimavennlige løsninger