Onninen tar i bruk biogass-semitrailere

2 minutter|29/5/2023

To nye biogass-semitrailere på distribusjonsruten mellom Langhus og Trondheim er et viktig skritt mot konsernets mål om nullutslipp.

Onninen har et ambisiøst klimamål om å oppnå nullutslipp innen 2030. En viktig del av klimapolitikken dreier seg om logistikksiden, hvor man jobber kontinuerlig med å redusere utslipp og finne mer miljøvennlige transportmidler.

Nå tas to nye biogass-semitrailere i bruk som et viktig klimatiltak for å skape en mer bærekraftig logistikk. Dette gir store miljøgevinster som er viktig for både konsernet og kundene.

Store miljøgevinster

Bruk av biogass i kjøretøy har mange fordeler for både miljøet og folkehelsen. Biogass er en fornybar energikilde som stort sett består av metan, og produseres av biologisk avfall i stedet for olje. Dette reduserer utslipp av CO2, samt sot- og støvpartikler og nitrogenoksider som gir dårligere luftkvalitet. Kjøretøy med biogass bidrar også til en mer sirkulær økonomi ved at man gjør avfall om til en nyttig ressurs.

Onntime artikkelbilde Biogass ToreMyhre
Direktør for distribusjon i Onninen, Tore Myhre.

– Våre nye semitrailere markerer en viktig milepæl i vårt bærekraftsarbeid. Vi har satt oss konkrete målsetninger med tanke på CO2-utslipp knyttet til vår distribusjon, sier direktør for distribusjon i Onninen, Tore Myhre.

– Vi har mål om å være klimanøytrale innen utgangen av 2025, og mål om at innleid transport skal ha nullutslipp innen 2030.

De nye semitrailerne skal gå i trafikk mellom Trondheim og Langhus hvor hovedlageret til Elektroskandia Norge, som er en del av Onninen, befinner seg. I daglig drift vil de to kjøretøyene utgjøre en årlig reduksjon på ca. 200 000 kg CO2, og dette er et viktig bidrag til konsernets arbeid med å oppnå mer klimavennlig transport.

Tett samarbeid med kundene

Gorm Delebekk er Salgsdirektør E-verk i Elektroskandia Norge, og forteller at både kunder og samarbeidspartnere har blitt merkbart mer miljøbevisste.
– Kundene våre er opptatt av å skape en bærekraftig fremtid som er fornybar, elektrisk og digital. Vi er en viktig del av deres handlingsplan for netto null klimagassutslipp.

– Vi som grossist har et stort samfunnsansvar, og kundene våre blir mer og mer konkrete i forhold til sine miljøkrav til oss.

Myndighetene kommer også stadig med nye krav, blant annet at miljø skal vektlegges opp mot 30 % i offentlig anskaffelser i fremtiden. Kombinasjonen av strengere miljøkrav fra både myndigheter og kunder, gjør det helt nødvendig med et sterkt fokus på miljø for å kunne være konkurransedyktige både nå og i fremtiden.

– Vi jobber tett sammen med kundene våre for å ta et felles ansvar for utviklingen mot nullutslippssamfunnet. Biogass-kjøretøy er en viktig bidragsyter til at vi kan nå målene våre sammen, avslutter Delebekk.