Nyhet: Smart termostat fra ELKO

3 minutter|22/3/2023

ELKOs smarte termostat for Zigbee eller WiFi hjelper brukeren med å spare strøm uten å ofre komforten.


ELKOs smarte termostat gjør det enklere for brukeren å benytte seg av varmekablene på en mest mulig energieffektiv måte. Termostaten leveres i to varianter, en for bruk med Zigbee og en for WiFi.

Termostatene kan brukes til tradisjonelle varmekabler eller varmefolie med en belastning opptil 3520 W. De kan også brukes til motoriserte ventiler og sirkulasjonspumper til vannbåren varme. Man kan velge mellom rom-, gulvføler eller regulator, og termostaten kan også brukes som maksvokter.

Smartere strømsparing

Stadig flere installerer varmekabler ettersom det både øker komforten, bedrer inneklimaet og motvirker fuktskader i våtrom. Men med høye strømpriser i deler av landet, og den nye prismodellen som også tar hensyn til effektbruk, bekymrer mange seg for kostnadene.

Med ELKOs smarte termostat kan man legge inn automasjoner som styrer varmekablene med hensyn til både pris og effekttopper, samt andre individuelle faktorer som livsstil, isolasjon i huset, tykkelsen på betonggulvet og utetemperaturen.

Termostaten er også utstyrt med et energibesparende DOT-Matrix display som dimmes automatisk når det ikke er i bruk.

ELKO Termostat stue 4-5 still clean

For Zigbee eller WiFi

ELKOs nye termostat kommer i to modeller, som begge kan kobles opp i ELKO Smart-appen.

ELKO SmartTermostat kommuniserer på Zigbee. Den kobles enkelt opp mot ELKO SmartHUB, hvor du gjør de fleste innstillingene og kan sette opp en tidsplan for å optimalisere energiforbruket.

ELKO termostat med WiFi kan brukes uten SmartHUB. Den har forhåndsinnstilt natt- og dagprogram, boost-funksjon og kan også settes opp kun som settpunkt.

Termostatene har et minimalistisk og stilrent design for både RS16 og ELKO Plus. ELKO Plus kommer i polarhvit, aluminium og sort, og RS i polarhvit og renhvit. WiFi-varianten leveres uten ramme.

Strømpriser rett i appen

Etter den nyeste oppdateringen av ELKO smart Software får man nå strømprisene fra Nord Pool integrert i ELKO Smart-appen med SmartTag på hovedkursen.

Systemet overvåker strømprisene som vises i sanntid, sammen med prognoser for dagen. Dermed får kunden en bedre oversikt over det faktiske forbruket, og kan stille inn smarthjemmet med automasjoner slik at produktene justerer seg i selv i takt med strømprisen.

Brukeren kan også søke om støtte fra Enova på opptil 35 % av utstyrs- og installasjonsutgiftene (maksimalt kroner 10 000).

Følgende produkter kvalifiserer til støtte:

• ELKO SmartHUB + SmartTag + to SmartTermostater
eller
• ELKO SmartHUB + SmartTag + SmartTermostat + SmartRele puck

Det kan suppleres med flere produkter som bygger oppunder støtten:

• Flere SmartTags
• Flere SmartHUBer
• Flere SmartTermostater
• Flere relepucker dersom det er beskrevet at de brukes til VVB eller varmekabler
• Smartbryter Trådløs - dersom det beskrives at denne brukes til manuell aktivering av strømsparing på fakturaunderlaget

Smarte termostater