400 tavler til nye Drammen sykehus

3 minutter|22/4/2023

Et smidig bestillingssystem og tett samarbeid mellom aktørene er avgjørende for et vellykket tavleprosjekt.

I 2025 åpner et splitter nytt sykehus i Drammen på Brakøya, som skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

På verkstedet i Mjøndalen er MCS Elektrotavler i full gang med å produsere elektriske tavler til sykehuset.

– Vi skal levere 400 tavler til det nye sykehuset. For å få til det er det avgjørende med tett samarbeid og løpende dialog mellom oss, leverandør og grossist, sier Kjetil Amundsen, prosjektleder i MCS Elektrotavler.

Onntime artikkel Mjøndalen 3
MANGE TIMER: Det tar tid å lage 400 tavler.

Sterk vekst

MCS Elektrotavler har drevet med profesjonell tavleproduksjon siden de ble etablert i 1998. Da holdt de til i et lite lokale i Brandbu sentrum med to tavlebyggere.

I dag er de 45 personer fordelt på de tre avdelingene Jaren, Biri og Mjøndalen. På verkstedet i Mjøndalen, hvor de fleste tavlene til sykehuset blir til, har de økt fra 4 ansatte til 16 på noen år.

Her produseres det meste innen tavler og tavleanlegg, fra små koblingsbokser til komplekse anlegg, i tillegg til at serviceavdelingen utfører montasje på anleggsplass, service, omgjøring og utvidelse av eksisterende anlegg.

– Det er viktig for oss å alltid levere kvalitet, og til fastsatt tid så langt det er mulig. I et stort prosjekt som dette er det avgjørende med seriøse samarbeidspartnere og god kommunikasjon i alle ledd, sier Amundsen.

Onntime artikkel Mjøndalen 6

Onntime artikkel Mjøndalen 4
I FULL SVING: Hele 16 tavlebyggere jobber med leveransen i Mjøndalen..

Satser på industri og tavlebygging

Industrisegmentet har vært viktig for Onninen lenge, men det siste året har det blitt lagt inn en ekstra innsats mot dette segmentet.

– Tavlebygging er en viktig del av industrisegmentet. Dette er et stort prosjekt i et viktig segment som gir verdiskapning for alle aktører, sier Tore Kverndokken, Kundeansvarlig Industri i Onninen.

Han forteller at god og hyppig kommunikasjon mellom aktørene har vært avgjørende så langt i samarbeidet.

– I dette prosjektet har vi virkelig forsøkt å ta dette på alvor, og det er mye kommunikasjon mellom vår kommersielle avdeling, leverandørene og MCS Elektrotavler.

Vi må ha oversikt over hva de trenger og etterspør av varer, og ha det på lager så de får det raskt, sier han.

Onntime artikkel Mjøndalen 5
GODT SAMARBEID: Kjetil Amundsen og Sindre Ulriksen i MCS Elektrotavler, Tore Kverndokken i Onninen og Thomas Adelsten Rosén Olsen i Eaton.

Smidig bestillingssystem

Alt av bestillinger skjer elektronisk for å holde det så smidig og effektivt som mulig.

– For å skape best mulig flyt i prosjektet, er det viktig at dette systemet fungerer knirkefritt, og at varene er på lager når vi trenger dem, sier Amundsen i MCS Elektrotavler.

Thomas Adelsten Rosén Olsen er prosjektansvarlig i Eaton som er hovedleverandør av vernmateriell og tavlesystemer. De står også for teknisk og faglig bistand i prosjektet. Han forteller om mange variabler, nye situasjoner og utfordringer som stadig dukker opp.

– I et slikt prosjekt er det spesielt viktig med partnere som har kunnskap og mulighet til å gjennomføre det på en god måte. MCS Elektrotavler har mye erfaring med tavlebygging, og Onninen er godt rustet til å håndtere dette. Det har vært kort vei fra ord til handling, og de har vært flinke til å høre etter og justere etter behov, sier han.

– Samtidig er det viktig å bruke den informasjonen man har tilgjengelig til å forutse det man kan, for å være litt i forkant. Det har vært avgjørende med en seriøs grossist som satser, og som tør å imøtekomme behovene, i et så stort prosjekt som dette.

Onntime artikkel Mjøndalen 7
PÅ REKKE OG RAD: Tavler i produksjon.