Et komplett system for kabelvern

2 minutter|14/11/2023

Elis Elektro tilbyr et komplett kabelvernsystem som inkluderer alt du trenger for å beskytte kablene mot ytre påvirkninger.

Kravene i bransjen for kabelbeskyttelse blir stadig strengere og mer komplekse, og det er ingen kabel som kan møte disse høye kravene uten å ha riktig kabelbeskyttelse.

Kabelvern holder kablene samlet, og er ekstremt viktig for sikkerhet og beskyttelse mot ytre påvirkning. Uten riktig sikring vil man være mye mer utsatt for strømbrudd, vannskader, rust, skadelige kjemikaler og nysgjerrige skadedyr.

Elis Elektro AS tilbyr et komplett system som gjør riktig vern av kabler langt enklere, tryggere og mer effektivt for deg som elektriker.

Enkel montering og god beskyttelse

Systemet til Elis Elektro inkluderer både rør (halvrør), svinger, fleksible rør og fester, og festes enkelt på for eksempel fasader og stolper.

Rørene blir levert i en meters lengde, noe som gjør de lette å håndtere under transport og montering. De skjøtes enkelt ved å klemme rørene over hverandre.

Systemet inneholder også flexibøy-beskyttelse som kan bøyes etter behov, for eksempel rundt hjørner, overgang mellom vegg og tak eller steder hvor det er nivåforskjeller.

For rask montering på slette flater, har systemet også 90-grader-bend. Foten gir god beskyttelse ved overganger til for eksempel nedgravde kabler.

Til festing finnes det både vanlige klammer og halvklammer. Halvklammer gjør det enklere å montere rørene på trange steder, som i hjørner eller langs gulv og tak.