Stort potensial for energieffektivisering i landbasert akvakultur

4 minutter|21/11/2023

Schneider Electric tilbyr innovative digitale løsninger som reduserer kostnader og øker produktiviteten i landbasert akvakultur.

Selv om norsk akvakultur har blitt mer digitalisert og ressurseffektiv, er det fortsatt et betydelig potensial for å energieffektivisere.

Schneider Electric tilbyr smarte produkter og løsninger som passer perfekt i moderne akvakulturanlegg, spesielt i landbasert akvakultur. Disse løsningene bidrar både til å senke driftskostnader og til å øke fiskevelferden, driftssikkerheten og dermed også produktiviteten i anlegget.

Energioptimalisering og driftssikkerhet

Moderne landbaserte akvakulturanlegg er energislukere; noen RAS-anlegg forbruker like mye energi som en hel liten by. De høye energiprisene har ført til at oppdrettsbransjen må fokusere mer på energieffektivisering, samtidig som produksjonen opprettholdes.

Like viktig er det å garantere driftssikkerheten i anleggene. Et pålitelig anlegg kan ikke oppleve unødvendige avbrudd. Det er avgjørende for fiskenes trivsel og for virksomhetens produktivitet.

Digitaliserte og automatiserte anlegg gir bedre innsikt, og kan varsle om problemer via apper, slik at man kan være proaktiv og unngå produksjonsstopp.

– Teknologien utvikler seg hele tiden takket være forskning og utvikling. Nye, innovative komponenter og ny software gir nå mulighet til å overvåke både prosessene i akvakulturanlegget og elektrodistribusjonen - døgnet rundt, hele året og hvor enn du befinner deg, sier Frode Laksy som jobber som rådgiver for kraftdistribusjon i Schneider Electric.

Artikkelbilde Energieffektivisering Akvakultur 3
RÅDGIVER: Frode Laksy jobber som rådgiver innen kraftdistribusjon og -styring med fokus på rådgivende ingeniører i Schneider Electric Norge.

Smarte digitale verktøy

Ved hjelp av digitale verktøy er det mulig å redusere drifts- og vedlikeholdsutgifter betydelig. For eksempel kan en smart frekvensformer samle inn og dele verdifull data fra motorer og enheter som pumpesystemer i oppdrettsanlegg.

Riktig valg av omformer til den spesifikke pumpeapplikasjonen er avgjørende for å oppnå de beste resultatene.

– Med riktig kompetanse og digitale verktøy kan oppdrettere betydelig redusere både drifts- og vedlikeholdsutgifter, sier Laksy.

I enkelte tilfeller, vil bare det å kunne stille inn en frekvensomformer riktig slik at pumpene når sin «Best Efficiency Point», føre til opptil 30 prosent ytterligere energibesparelser.

– En moderne løsning for strømforsyning-backup kan også spare masse uventede utgifter ved å forhindre produksjonsstans på grunn av strømbrudd, poengterer han.

Artikkelbilde Energieffektivisering Akvakultur 1
STORE ENERGIBESPARELSER: Frekvensformere kan bidra til betydelige energibesparelser. Her fra anlegget Lerøy Sjøtroll på Stord.

Avanserte driftssystemer

For å optimalisere energibruken ytterligere, bør man integrere enkeltkomponentene i et driftssystem. Disse systemene sørger for kommunikasjon og samspill mellom programvare, sensorer og digitaliserte komponenter.

– Bransjen har gjort store fremskritt innen digitalisering, men det er en del å hente ved å oppgradere anleggene til å bli i stand til å dele og analysere data om drift, sier Laksy.

– Det finnes i dag analyseprogramvare, som vanligvis ligger i nettskyen og samler data fra anleggene. Den er i stand til å analysere enorme mengder data i sanntid og gi driftspersonalet digital rådgivning. Dette skjer i form av tydelige oversikter og varsler. Slik får opprettere mulighet til å sette i gang tiltak for energi- og ressurseffektivisering. Det er ytterst få aktører i Norge som har tatt dette skrittet, forteller han.

Artikkelbilde Energieffektivisering Akvakultur 2
ØKER DRIFTSIKKERHETEN: Med overvåking, styring og varsling i sanntid unngår man unødvendige avbrudd i produksjonen.

Schneiders integrasjonsløsning er det digitale systemet EcoStructure ™, hvor intelligente produkter integreres ved hjelp av programvare. EcoStructure ™ sørger for at produktene er koblet til nett, kommuniserer med energistyringssystemer og leverer oversikter over energibruk og informasjon om anleggets tilstand. Dette gir sikrere og mer energieffektive anlegg, med mulighet for besparelser i form av prediktivt vedlikehold.

Laksy poengterer at både små og store anlegg kan dra stor nytte av digitalteknologi, ettersom det er mulig å tilpasse og skreddersy optimale løsninger til ethvert behov og omfang.

– Slike systemer er skalerbare. De kan anvendes på mindre anlegg, og de kan lett utvides når virksomheten ekspanderer, avslutter han.

Ekspertens råd

  • Sats på riktig digitalteknologi for å ha et brukervennlig og intuitivt anlegg som spiller på lag og «rapporterer til deg»
  • Dra nytte av webinarer og kurs som leverandørene arrangerer. De er ofte gratis, det gjelder bare å følge med
  • Systemene klarer nå – gjennom overvåking av anlegget – å forutse mulige hendelser. De lar deg også definere hvem som skal varsles før ting skjer. Da får driftspersonalet vite i detaljer hvor problemet er i ferd med å oppstå
  • Systemet sender melding om vedlikeholdsbehov, slik at du kan planlegge eventuelle driftsavbrudd for planlagt vedlikehold

Kilde: Frode Laksy, Schneider Electric