Systemlading: Optimalisert elbillading i felles parkeringsanlegg

3 minutter|14/5/2024

Systemlading med last- og fasebalansering utnytter ressursene i felles parkeringsanlegg på en bedre måte.

Behovet for effektive og bærekraftige ladeløsninger i felles parkeringsanlegg øker. Kunden trenger ofte veiledning i å finne den beste løsningen, og dette gir mange muligheter for deg som installatør.

Dersom man skal lade mer enn tre elbiler, gir systemlading mange fordeler sammenlignet med enkeltpunktslading. Det gjelder for eksempel rekkehus med fellesparkering, bedrifter, borettslag og sameier samt offentlige parkeringsplasser hvor kundene parkerer i mer enn én time.

– Steder som IKEA, fornøyelsesparker og hoteller henger etter på gode ladeløsninger. Her lønner det seg ikke med hurtiglading hvor man må ut å flytte bilen etter en time, men heller lading over lengre tid i et system som fordeler strømmen bedre, sier Fredrik Hegland, produktsjef for Zaptec Pro.

Enklere å utvide

Etter at laderetten for beboere i borettslag og sameier ble innført i 2020, har mange begynt å utrede ulike alternativer for installasjon av elbilladere.

– En felle mange borettslag går i, er å la beboerne kjøpe den laderen de vil. Da ender man opp med mange forskjellige fabrikater og modeller som ikke nødvendigvis snakker sammen, sier Hegland.

Onntime artikkelbilde Zaptec Systemlading
Fredrik Hegland, produktsjef for Zaptec Pro.

Systemlading gir en mer praktisk og sømløs ladeopplevelse for både brukerne og styret, og bidrar til å fordele kapasiteten på en fornuftig måte. Det blir også enklere å utvide og tilpasse anlegget.

Når beboer nummer syv skal installere lader, er det plutselig ikke mer kapasitet igjen. Med systemlading kan man koble til nye ladere uten å måtte gjøre endringer i infrastrukturen.

Justerer ladehastigheten automatisk

Zaptec Pro er et fleksibelt ladesystem som er spesialutviklet for systemlading. Det har lastbalansering og patentert dynamisk fasebalansering som gjør det mulig å utnytte strømmen optimalt.

Zaptec tilbyr også tilbehøret Zaptec Sense som plasseres i sikringsskapet. Sense følger med på forbruket til bygget og justerer automatisk ladehastigheten basert på det totale strømforbruket og tilgjengelig strøm.

– Når det for eksempel er full fres på hotellkjøkkenet under frokosten, reduseres ladehastigheten. Når frokosten er over, og platene er skrudd av, øker den igjen. Dette bidrar til at man unngår både overbelastning av bygget og de dyre effekttoppene, sier Hegland.

Optimalisering med last- og fasebalansering

Hegland trekker frem dynamisk last- og fasebalansering som den største fordelen med ladesystemet til Zaptec, men også den som er vanskeligst å forklare for kunden.

– Det er viktig å huske på at hotellsjefen eller styrelederen i borettslaget kan være alt fra 25 til 75 år, og ikke nødvendigvis har så mye teknisk kunnskap. For å forklare dette enkelt, kan man bruke eksempelet at man står i kø i kassa på Rema 1000. Se for deg at det er tre kasser åpne. Du står i kasse 1 hvor køen plutselig stopper helt opp, og ønsker å bytte til kasse 2 hvor det går raskere.

– Fasebalansering flytter ladingen mellom de tre fasene automatisk, og sørger dermed for å bytte deg over til den «køen» som hele tiden går raskest. Dette er den desidert største fordelen til Zaptec-systemet, avslutter Hegland.

Fordeler med systemlading

Systemlading lønner seg for borettslag, bedrifter og felles parkeringsplasser hvor mer enn tre ladere er installert.

Disse fordelene kan du trekke frem for kunden:
• Unngå kapasitetsproblemer etter hvert som flere skaffer seg elbil
• Sikrer rettferdig og fornuftig fordeling av tilgjengelig effekt
• Anlegget kan enkelt dimensjoneres for å ta imot tilstrekkelig strøm
• Styring etter strømpris og kapasitet
• Hver lader har innebygd sikring

Støtteordninger for borettslag og sameier

Flere kommuner gir tilskudd til oppgradering og etablering av ladeinfrastruktur i borettslag eller sameie.

Oslo Kommune tilbyr f.eks. et tilskudd på opptil 50 % av godkjente investeringskostnader, begrenset oppad til 8 000 kroner per ladepunkt.

Enova tilbyr også støtte for etablering og installasjon av ladepunkter i borettslag.